30.09.2019

КОНКУРС ЗА НАЈЛЕПШУ ПЕСМУ О ВИНУ


ВИНАРИЈА „МАЧКОВ ПОДРУМ“ ИЗ ИРИГА И СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ  РАСПИСУЈУ К О Н К У Р С ЗА ИЗБОР НАЈЛЕПШЕ ПЕСМЕ О ВИНУ


71147679_1286846758151801_9147525010351456256_n.jpg

Конкурс је отворен од 01. до 31. октобра 2019. године

Услови:

- доставити највише три песме о вину;

- да песме до сада нису објављиване;

- песме доставити на српском језику или на језицима других народа са обавезним преводом на српски језик;

- песме доставити обавезно у 6 (шест) примерака у писаној форми;

- песме доставити под шифром, а у посебној коверти разрешење шифре (све у једној коверти);

- право учешћа имају сви грађани света;

- право коришћења награђене песме задржава организатор са поштовањем имена аутора.

- да се у песми не помиње име „Мачков подрум“ или назив „Мачак“.

Радове доставити најкасније до 31. октобра 2019. године на адресу: 

Српска читаоница у Иригу, Рибарски трг 37, 22406 Ириг, са назнаком „За Конкурс“.

Додељују се прве три награде.

Све песме које жири одабере за најужи избор биће објављене у посебном зборнику.

Наградe се састојe од уникатне повеље, новчаног износа и производа Винарије „Мачков подрум“, а биће свечано урученe поводом „Дана младог португизера сватовца“ 21. новембра 2019. г. у Винској улици у Иригу.

Контакт телефон: 022/461-275