19.06.2017

О Г Л А С РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊАdoc.jpg

О Г Л А С РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА

преузми PDF документ

преузми PDF документ