info
123

 

06.07.2017

Удружење Ириг мој град спроводи пројекат под називом “Енергетска ефикасност у туризму”


Удружење Ириг мој град спроводи пројекат под називом „Енергетска ефикасност у туризму“ који је подржан од стране ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ у оквиру кокурса за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2017. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју АП Војводине о ефикасном коришћењу енергије.

1.jpg

Општи циљ пројекта: Унапредити сазнања ученика Средње Стручне Школе Борислав Михајловић Михиз, туристичког усмерења са територије општине Ириг а о енергетски ефикасним решењима у сектору туризма.

Пројектом је предвиђено спровођење неколико активности међу којима истичемо:

1. Округли сто – Енергетска ефикасност у туризму

Област туризма на разне начине прожима целокупну Општину, а нарочито ученике у Школи било директно кроз туристичке смерове или кроз наставне предмете који се могу сврстати у услуге у туризму (кулинарство, винари-виноградари итд.).

2. Брошура „Енергетска ефикасност у туризму“

Сачиниће се брошура о значају енергетске ефикасности и кључним проблемима/решењима везаним за енергетску ефикасност у сектору туризма.

Пројекат ће бити реализован у трајању од два месеца.

Извор: Сремске вести"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол