15.09.2017

ЈАВНИ УВИД - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 9114/1 И 9114/2 К.О. ИРИГ"doc.jpg

ЈАВНИ УВИД - ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ КОМПЛЕКСА НА КАТАСТАРСКИМ ПАРЦЕЛАМА 9114/1 И 9114/2 К.О. ИРИГ"

преузми PDF документ

Графички прилози - (.pdf - 5MB)