20.09.2017

УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КРОЗ УВОЂЕЊЕ НОВИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ОПШТИНИ ИРИГfront.jpg

УНАПРЕЂЕЊЕ СОЦИЈАЛНЕ ИНКЛУЗИЈЕ ДЕЦЕ И ОДРАСЛИХ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КРОЗ УВОЂЕЊЕ НОВИХ СОЦИЈАЛНИХ УСЛУГА У ОПШТИНИ ИРИГ