29.12.2015

Одлуке Скупштине општине Ириг на седници одржаној дана 28.12.2015. године12281535_10207904850683190_1179971191_o.jpg


ПРОГРАМ РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ИРИГ 2015. – 2018.

преузми PDF документ

О Д Л У К У О ОДРЕЂИВАЊУ МАКСИМАЛНЕ СПРАТНОСТИ ОБЈЕКАТА У ПОСТУПКУ ОЗАКОЊЕЊА

преузми PDF документ

Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне средине

преузми PDF документ