info
123

 

09.02.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОПИСУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА


Обавештавају се ВЛАСНИЦИ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА на територији Општине Ириг да ће овлашћени пописивачи до 10.марта вршити попис незаконито изграђених објеката у свим селима Општине Ириг и викенд зонама.

doc.jpg

Попис ће се вршити у складу са одредбама Закона о озакоњењу (“Сл. гласник РС” број:96/15) и Програмом пописа незаконито изграђених објеката на територији Општине Ириг.

Предмет пописа биће искључиво објекти за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законима. Молимо вас да приликом пописа сарађујете са пописивачима из разлога што попис представља основ за озакоњење бесправно изграђених објеката и представља јавни интерес Републике Србије

ОПШТИНСКА УПРАВА ИРИГ"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол