09.02.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОПИСУ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА


Обавештавају се ВЛАСНИЦИ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА на територији Општине Ириг да ће овлашћени пописивачи до 10.марта вршити попис незаконито изграђених објеката у свим селима Општине Ириг и викенд зонама.

doc.jpg

Попис ће се вршити у складу са одредбама Закона о озакоњењу (“Сл. гласник РС” број:96/15) и Програмом пописа незаконито изграђених објеката на територији Општине Ириг.

Предмет пописа биће искључиво објекти за које није поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законима. Молимо вас да приликом пописа сарађујете са пописивачима из разлога што попис представља основ за озакоњење бесправно изграђених објеката и представља јавни интерес Републике Србије

ОПШТИНСКА УПРАВА ИРИГ