info
123

 

17.03.2017

БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА У ОПШТИНИ ИРИГ


На основу одобреног пројекта Комесаријата за избеглице и миграције општини Ириг је одобрена помоћ у износу од 126.000 евра у оквиру Регионалног стамбеног програма –Потпројекат 2 додела помоћи у грађевинском материјалу, који се финансира из Регионалног фонда Савета Европе.

materijal1.jpg

Учешће на Јавном позиву за доделом помоћи у грађевинском материјалу за завршетак започете градње и за побољшање услова становања узело је 37 породица од којих 34 испуњавају услове конкурса. Све породице које су испуниле услове конкурса су бодоване на основу Правилника о условима икритеријумима за доделу помоћи. На основу броја остварених бодова извршено је рангирање породица и доношења Одлуке и Коначне листе одабраних корисника помоћи. На основу расположивих средстава општина Ириг је 10.03.2017.године потписала уговоре са 15 корисничких породица, и у току је поступак за испоруке одобрене помоћи.

Општини Ириг је одобрена помоћ Комесаријата за избеглице и миграције у износу од 165.000 евра у оквиру Регионалног стамбеног програма –Потпројекат 4 додела помоћи у откупу сеоских кућа са малим грантом грађевинском материјалу или опреми за 15 породица За овја вид стамбеног збрињавања пријавило се 20 породицаод којих 17 испуњава услове конкурса. Све породице које су испуниле услове конкурса су бодоване на основу Правилника о условима и критеријумима за доделу помоћи а са 15 прворангираних корисника општина Ириг је потписала Уговор о додели помоћи , након чега су потписани и оверени купопродајни уговори. У оквиру овог вида стамбеног збрињавања свака породица је добила 9500 евра за куповину куће и по 1500 евра у гарђевинском материјалу за поправак купљене куће.

Општини Ириг је одобрена помоћ Комесаријата за избеглице и миграције у оквиру Регионалног стамбеног програма –Потпројекат 5 Социјално становање у заштићеним условима-12 станова за оне породице које нису у могућности да своје стамбено питање решене неким другим видом помоћи. У оквиру централизованог начина конкурисања код Комесаријата за избеглице и миграције 12 породица избеглица са територије општине Ириг је остварило помоћ у грађевинском материјалу као и 5 породица у додели пмоћи у изградњи монтажне куће . Пројекти које општина Ириг спроводи са Комесаријатом за избеглице и миграције и владом Републике Србије од изузетног су значаја за трајно стамбено збрињавње породица избеглих и расељених лица и интегрисања породица у локалну заједнницу.

Ириг,16.03.2017. године."Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол