info
123

 

17.03.2017

Развојни фонд Војводине представио нове кредитне линије за правна лица, предузетнике и пољопривреднике


Милош Јовановић из Развојног фонда Војводине представио је данас заинтересованим предузетницима и пољопривредницима из наше општине нове, знатно повољније кредитне линије, уз знатно поједностављену процедуру добијања средстава.

DSCN8324.JPG

Јовановић и заменик председника општине Миодраг Бебић су позвали предузетнике и пољопривреднике да учествују на конкурсима како Развојног фонда Војводине, тако и код недлежних Секретаријата и Министарстава, а све у циљу развоја предузетништва и пољопривреде у Општини Ириг.

Сви конкурси Развојног фонда Војводине су отворени током целе године.

За правна лица и предузетнике расписани су следећи конкурси:

- Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца

- Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком отплате 48 месеци

- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци, са периодом расположивости средстава од 36 месеци (три транше)

За регистрована пољопривредна газдинства расписани су следећи конкурси:

- Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате до 60 месеци

- Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта са роком отплате од 72 месеца

- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком од 9 месеци и периодом расположивости средстава од 36 месеци (четири транше)

 


Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите, електронским путем: кредитно@рфапв.рс или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

http://www.rfapv.rs/


DSCN8327.JPG

DSCN8318.JPG

DSCN8317.JPG


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол