17.03.2017

Развојни фонд Војводине представио нове кредитне линије за правна лица, предузетнике и пољопривреднике


Милош Јовановић из Развојног фонда Војводине представио је данас заинтересованим предузетницима и пољопривредницима из наше општине нове, знатно повољније кредитне линије, уз знатно поједностављену процедуру добијања средстава.

DSCN8324.JPG

Јовановић и заменик председника општине Миодраг Бебић су позвали предузетнике и пољопривреднике да учествују на конкурсима како Развојног фонда Војводине, тако и код недлежних Секретаријата и Министарстава, а све у циљу развоја предузетништва и пољопривреде у Општини Ириг.

Сви конкурси Развојног фонда Војводине су отворени током целе године.

За правна лица и предузетнике расписани су следећи конкурси:

- Конкурс за дугорочне кредите за инвестициона улагања са роком отплате 84 месеца

- Конкурс за дугорочне кредите за трајна обртна средства са роком отплате 48 месеци

- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства на 12 месеци, са периодом расположивости средстава од 36 месеци (три транше)

За регистрована пољопривредна газдинства расписани су следећи конкурси:

- Конкурс за дугорочне кредите за пољопривреду са роком отплате до 60 месеци

- Конкурс за дугорочне кредите за куповину пољопривредног земљишта са роком отплате од 72 месеца

- Конкурс за краткорочне кредите за обртна средства у пољопривреди са роком од 9 месеци и периодом расположивости средстава од 36 месеци (четири транше)

 


Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору за кредите, електронским путем: кредитно@рфапв.рс или телефонским путем на бројеве: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

http://www.rfapv.rs/


DSCN8327.JPG

DSCN8318.JPG

DSCN8317.JPG