20.03.2017

Рани јавни увид


Материјал за израду Плана детаљне регулације за изградњу и уређење комплекса на катастарским парцелама 9114/1 и 99114/2 к.о. Ириг


преузми PDF документ