info
123

 

04.05.2017

Опште удружење предузетника Ириг - Обавештење


Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао...

logo_preduzetnici_web.png

Поштовани предузетници и власници привредних друштава,

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао следеће:

1 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ИЗДАТАКА ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2017.ГОД. /рок за подношење пријава је 18.мај 2017./

2.ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017.ГОД. /рок за подношење пријаве је 18.мај 2017./

3. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2017.ГОД / рок за подношене захтева по Јавном позиву је 28.мај 2017.год.

4. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017.ГОД. /рок за подношење захтева по Јавном позиву је 28.мај 2017.год./

5. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.ГОД. / рок за подношење захтева по Јавном конкурсу 15.мај 2017.год./

Додатне информације о условима за подношење захтева можете добити на тел.021 487 4145,487-4312, 487-4072 Покрајински секратаријат за привреду и туризам или Опште удружење предузетника Ириг 022 462 070."Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол