04.05.2017

Опште удружење предузетника Ириг - Обавештење


Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао...

logo_preduzetnici_web.png

Поштовани предузетници и власници привредних друштава,

Обавештавамо Вас да је Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао следеће:

1 ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА ИЛИ ОПРЕМЕ ИЛИ СОФТВЕРА ИЛИ ИЗДАТАКА ЗА СТИЦАЊЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ У 2017.ГОД. /рок за подношење пријава је 18.мај 2017./

2.ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРО И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА НАБАВКЕ РЕПРОМАТЕРИЈАЛА У 2017.ГОД. /рок за подношење пријаве је 18.мај 2017./

3. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2017.ГОД / рок за подношене захтева по Јавном позиву је 28.мај 2017.год.

4. ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА У АП ВОЈВОДИНИ У 2017.ГОД. /рок за подношење захтева по Јавном позиву је 28.мај 2017.год./

5. ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2017.ГОД. / рок за подношење захтева по Јавном конкурсу 15.мај 2017.год./

Додатне информације о условима за подношење захтева можете добити на тел.021 487 4145,487-4312, 487-4072 Покрајински секратаријат за привреду и туризам или Опште удружење предузетника Ириг 022 462 070.