15.05.2017

ЈН 01-404-16/2017 - УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР РАСКРСНИЦЕ УЛИЦE ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И Б. РАДИЧЕВИЋА У ИРИГУ- ПРВА ФАЗА И WI-FI HOTSPOT ЛОКАЦИЈЕ


Рок за достављање понуда: 25.05. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 25.05.2017.год. у 13,00

ЈН 01-404-16/2017 - УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР РАСКРСНИЦЕ УЛИЦE ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И Б. РАДИЧЕВИЋА У ИРИГУ- ПРВА ФАЗА И WI-FI HOTSPOT ЛОКАЦИЈЕ

Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ