26.05.2017

ЈН 01-404-14/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-ХОПОВО


Рок за достављање понуда: 26.06. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 26.06.2017.год. у 13,00

doc.jpg

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-ХОПОВО

Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о продужењу рока

преузми PDF документ

Појашњење конкурсне документације

преузми PDF документ

Појашњење конкурсне документације

преузми PDF документ

Појашњење конкурсне документације

преузми PDF документ

Појашњење конкурсне документације

преузми PDF документ

Датум објаве: 29.06.2017.
Датум објаве: 19.07.2017.
Датум објаве: 10.10.2017.