05.06.2017

ЈН 01-404-22 /2017 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Рок за достављање понуда:15.06. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда:15.06.2017.год. у 13,00

НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ