09.06.2017

ЈН 01-404-23/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Рок за достављање понуда:19.06. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда:19.06.2017.год. у 13,00

ЈН 01-404-23/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ

Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Измена конкурсне документације

преузми PDF документ

Одлука о продужењу рока

преузми PDF документ

Појашњење конкурсне документације

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ