Служба за финансије, утврђивање и наплату јавних прихода и инспекцијске послове

Буџет Општине Ириг Локална пореска администрација Инспекција

Шеф Службе: Илија Јоцић

Тел. 022/ 400- 628

Маил: ilija.jocic@irig.rs


Контролне листе

Контролна листа


Годишњи план

Годишњи план инспекцијског надзора за 2018. годину

Годишњи извештај о раду за 2017. годину


ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА


Обрасци за припрему Предлога финансијског плана за 2018.годину

Упутство

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА

Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе

УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2019. И 2020. ГОДИНУ

Прилог 1 Преглед броја запослених и средстава за плате за 2018_ годину

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Прилог 3-РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПЛАНА РАСХОДА ЗА 2018-2020

Обрасци за програмски будзет - верзија Еxцел 2007 и новији