Јавне набавке

План јавних набавки за 2019. годину

18.10.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 27.08.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 09.08.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 03.07.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 24.05.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 26.03.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 05.03.2019. - Измена плана јавних набавки за 2019. годину - Општинска управа општине Ириг 14.02.2019. - План јавних набавки за 2019. годину - Скупштина општине Ириг 14.02.2019. - План јавних набавки за 2019. годину - Општинско правобранилаштво општине Ириг 13.02.2019. - План јавних набавки за 2019. годину - Општинско веће општине Ириг 13.02.2019. - План јавних набавки за 2019. годину - Председник Општине Ириг 06.02.2019. -План јавних набавки за 2019. годину
Актуелне јавне набавке

ЈН 01-404-41/2019 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ

Рок за достављање понуда: 18.10. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 18.10.2019.год. у 13,00

Датум објаве: 07.10.2019.
Датум објаве: 07.10.2019.

ЈН 01-404-40/2019 - Набавка добара за економско оснаживање избеглица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности

Рок за достављање понуда: 17 .10. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 17.10.2019.год. у 13,00

Партија 1.  Пољопривредна опрема
Партија 2.  Моторна косачица, тримери и моторне тестере
Партија 3.  Опрема за фризерски салон
Партија 4.  Опрема за вулканизера
Партија 5.  Опрема за молера, столара и бравара

Датум објаве: 04.10.2019.
Датум објаве: 04.10.2019.
Датум објаве: 09.10.2019.
Датум објаве: 10.10.2019.

ЈН 01-404-39/2019 - НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Рок за достављање понуда: 30.10. 2019.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 30.10.2019.год. у 13,00

Датум објаве: 30.09.2019.
Датум објаве: 30.09.2019.

 
Завршене јавне набавке

ЈН 01-404-38/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ДЕЧИЈОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ – ОБЈЕКАТ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 03.10.2019.
Датум објаве: 03.10.2019.
Датум објаве: 17.10.2019.

ЈН 01-404-37/2019 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ И ДРУГОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 17.09.2019.
Датум објаве: 30.09.2019.
Датум објаве: 07.10.2019.

ЈН 01-404-36/2019 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 17.09.2019.
Датум објаве: 23.09.2019.

ЈН 01-404-35/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА (ПРИЛАЗНИ ПУТ) ДО ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА-СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА У УЛИЦИ МИЛЕТИЋЕВА бб У ИРИГУ
Датум објаве: 02.09.2019.
Датум објаве: 02.09.2019.
Датум објаве: 10.09.2019.
Датум објаве: 01.10.2019.
Датум објаве: 07.10.2019.
Датум објаве: 18.10.2019.

ЈН 01-404-33/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ДЕЧИЈОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ – ОБЈЕКАТ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 29.08.2019.
Датум објаве: 29.08.2019.
Датум објаве: 09.09.2019.
Датум објаве: 20.09.2019.

ЈН 01-404-34/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ- МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА У КРУШЕДОЛ ПРЊАВОРУ
Датум објаве: 27.08.2019.
Датум објаве: 27.08.2019.
Датум објаве: 20.09.2019.
Датум објаве: 30.09.2019.
Датум објаве: 14.10.2019.

ЈН 01-404-32/2019 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗАВРШЕТКА ИЗГРАДЊЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ У НАСЕЉУ ИРИГ
Датум објаве: 23.08.2019.
Датум објаве: 23.08.2019.
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 10.09.2019.

ЈН 01-404-31/2019 -НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 14.08.2019.
Датум објаве: 14.08.2019.
Датум објаве: 19.08.2019.
Датум објаве: 19.08.2019.
Датум објаве: 27.08.2019.
Датум објаве: 27.08.2019.
Датум објаве: 04.09.2019.
Датум објаве: 10.09.2019.

ЈН 01-404-30/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 12.08.2019.
Датум објаве: 12.08.2019.
Датум објаве: 21.08.2019.
Датум објаве: 05.09.2019.

ЈН 01-404-29/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ САБРАЋАЈНОГ ПРИКЉУЧКА (ПРИЛАЗНИ ПУТ) ДО ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА-СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ У ЗАШТИЋЕНИМ УСЛОВИМА У УЛИЦИ МИЛЕТИЋЕВА бб У ИРИГУ
Датум објаве: 17.07.2019.
Датум објаве: 17.07.2019.
Датум објаве: 06.08.2019.
Датум објаве: 16.08.2019.
Датум објаве: 30.08.2019.

ЈН 01-404-28/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЗГАРДИ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ: Партија 1. АДАПТАЦИЈИ ФАСАДЕ ЗГРАДЕ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ Партија 2. РЕКОНСТРУКЦИЈИ КРОВА ЗГРАДЕ РАЈКОВАЦ У ИРИГУ
Датум објаве: 10.07.2019.
Датум објаве: 10.07.2019.
Датум објаве: 19.07.2019.
Датум објаве: 06.08.2019.
Датум објаве: 06.08.2019.

ЈН 01-404-27/2019 - "Извођење радова на адаптацији електричне опреме и расвете у објекту „Чаролија“ ДУ "Дечија радост" у Иригу"
Датум објаве: 09.07.2019.
Датум објаве: 09.07.2019.
Датум објаве: 15.07.2019.
Датум објаве: 19.07.2019.
Датум објаве: 06.08.2019.

ЈН 01-404-24/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 05.07.2019.
Датум објаве: 05.07.2019.
Датум објаве: 06.08.2019.
Датум објаве: 22.08.2019.

ЈН 01-404-25/2019 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2019/2020 годину
Датум објаве: 03.07.2019.
Датум објаве: 03.07.2019.
Датум објаве: 15.07.2019.
Датум објаве: 08.08.2019.

ЈН 01-404-23/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ У ШАТРИНЦИМА
Датум објаве: 03.07.2019.
Датум објаве: 03.07.2019.
Датум објаве: 21.08.2019.
Датум објаве: 10.09.2019.

ЈН 01-404-21 /2019 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 03.06.2019.
Датум објаве: 03.06.2019.
Датум објаве: 06.06.2019.
Датум објаве: 12.06.2019.
Датум објаве: 16.07.2019.

ЈН 01-404-20/2019 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ „СТАЗЕ ЗДРАВЉА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 24.05.2019.
Датум објаве: 24.05.2019.
Датум објаве: 12.06.2019.
Датум објаве: 09.07.2019.

ЈН 01-404-18/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ У ШАТРИНЦИМА
Датум објаве: 17.05.2019.
Датум објаве: 17.05.2019.
Датум објаве: 24.05.2019.
Датум објаве: 28.05.2019.
Датум објаве: 14.06.2019.
Датум објаве: 14.06.2019.
Датум објаве: 26.06.2019.
Датум објаве: 02.07.2019.

ЈН 01-404-16/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И УРЕЂЕЊУ „СТАЗЕ ЗДРАВЉА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 14.05.2019.
Датум објаве: 14.05.2019.
Датум објаве: 30.05.2019.
Датум објаве: 11.06.2019.
Датум објаве: 25.06.2019.
Датум објаве: 03.07.2019.
Датум објаве: 12.07.2019.
Датум објаве: 19.07.2019.

ЈН 01-404-19/2019 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ДЕЧИЈОЈ УСТАНОВИ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ – ОБЈЕКАТ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 13.05.2019.
Датум објаве: 13.05.2019.
Датум објаве: 06.06.2019.
Датум објаве: 12.06.2019.

ЈН 01-404-17/2019 - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА-ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 11.04.2019.
Датум објаве: 11.04.2019.
Датум објаве: 24.04.2019.
Датум објаве: 20.05.2019.

ЈН 01-404-10/2019 - УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Датум објаве: 28.03.2019.
Датум објаве: 28.03.2019.
Датум објаве: 09.04.2019.
Датум објаве: 13.05.2019.

ЈН 01-404-8/2019 - ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА УВОЂЕЊЕ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА У ДЕЧИЈОЈ УСТАНОВИ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ И ОШ „ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ (ДРУГА ФАЗА) И УСПОСТАВЉАЊЕ СИСТЕМА ВИДЕОНАДЗОРА НА РАСКРСНИЦИ У ВРДНИКУ К.П.495
Датум објаве: 12.03.2019.
Датум објаве: 12.03.2019.
Датум објаве: 25.03.2019.
Датум објаве: 18.04.2019.

ЈН 01-404-5/2019 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА- ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИХ МЕРА ЗА УРЕЂЕЊЕ ЗОНЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 07.03.2019.
Датум објаве: 07.03.2019.
Датум објаве: 11.03.2019.
Датум објаве: 14.03.2019.
Датум објаве: 14.03.2019.
Датум објаве: 14.03.2019.
Датум објаве: 22.03.2019.
Датум објаве: 11.04.2019.

ЈН 01-404-6/2019 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 05.03.2019.
Датум објаве: 05.03.2019.
Датум објаве: 18.03.2019.
Датум објаве: 10.04.2019.

ЈН 01-404-4/2019 - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за два сеоска домаћинства
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 20.03.2019.
Датум објаве: 19.04.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.
Датум објаве: 04.03.2019.

ЈН 01-404-2/2019 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 13.02.2019.
Датум објаве: 13.02.2019.
Датум објаве: 25.02.2019.
Датум објаве: 05.03.2019.

ЈНБР 01-404-38/2018 - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за два сеоска домаћинства
Датум објаве: 14.01.2019.
Датум објаве: 29.01.2019.

ЈНБР 01-404-37/2018 - Набавка грађевинског материјала, намештаја и електричних уређаја за два сеоска домаћинства
Датум објаве: 26.11.2018.
Датум објаве: 12.12.2018.
Датум објаве: 24.12.2018.

ЈН 01-404-36/2018 - ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА ИЕБИ-2/2018 НА ИЗВОРИШТУ „ИРИГ“
Датум објаве: 25.10.2018.
Датум објаве: 25.10.2018.
Датум објаве: 30.11.2018.
Датум објаве: 19.12.2018.

ЈН 01-404-35/2018 - НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА
Датум објаве: 08.10.2018.
Датум објаве: 08.10.2018.
Датум објаве: 02.11.2018.
Датум објаве: 02.11.2018.
Датум објаве: 08.11.2018.
Датум објаве: 22.11.2018.
Датум објаве: 25.03.2019.

ЈН 01-404-34/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК
Датум објаве: 31.08.2018.
Датум објаве: 31.08.2018.
Датум објаве: 03.09.2018.
Датум објаве: 24.09.2018.
Датум објаве: 28.09.2018.
Датум објаве: 18.10.2018.
Датум објаве: 26.10.2018.
Датум објаве: 05.02.2019.
Датум објаве: 21.03.2019.

ЈН 01-404-32/2018 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 24.08.2018.
Датум објаве: 24.08.2018.
Датум објаве: 10.09.2018.
Датум објаве: 02.10.2018.

ЈН 01-404- 30/2018 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 07.08.2018.
Датум објаве: 07.08.2018.
Датум објаве: 17.08.2018.
Датум објаве: 22.08.2018.

ЈН 01-404-29/2018 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2018/2019 годину
Датум објаве: 02.08.2018.
Датум објаве: 02.08.2018.
Датум објаве: 14.08.2018.
Датум објаве: 24.08.2018.

ЈН 01-404-28/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ САНИТАРНИХ ЧВОРОВА У ОБЈЕКТУ ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 16.07.2018.
Датум објаве: 16.07.2018.
Датум објаве: 25.07.2018.
Датум објаве: 30.08.2018.
Датум објаве: 20.09.2018.

ЈН 01-404-27/2018 - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 13.07.2018.
Датум објаве: 13.07.2018.
Датум објаве: 24.07.2018.
Датум објаве: 07.08.2018.

ЈН 01-404-26/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ – ХИДРОТЕХНИЧКЕ И ЕЛЕКТРО ОПРЕМЕ ЦРПНЕ СТАНИЦЕ „БОРКОВАЦ“ ЗА ИРИГ И ВРДНИК
Датум објаве: 11.06.2018.
Датум објаве: 11.06.2018.
Датум објаве: 18.06.2018.
Датум објаве: 18.06.2018.
Датум објаве: 22.06.2018.
Датум објаве: 22.06.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.
Датум објаве: 04.07.2018.
Датум објаве: 09.07.2018.
Датум објаве: 13.07.2018.
Датум објаве: 30.07.2018.

ЈН 01-404-25/2018 - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Датум објаве: 08.06.2018.
Датум објаве: 08.06.2018.
Датум објаве: 08.06.2018.
Датум објаве: 06.07.2018.
Датум објаве: 10.07.2018.
Датум објаве: 30.07.2018.
Датум објаве: 05.12.2018.

ЈН 01-404-24/2018 - ИЗГРАДЊА, ОПРЕМАЊЕ И ПОВЕЗИВАЊЕ БУНАРА У НАСЕЉУ НЕРАДИН-ОПШТИНА ИРИГ
Датум објаве: 30.05.2018.
Датум објаве: 30.05.2018.
Датум објаве: 11.06.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.

ЈН :01-404-23/2018 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 25.05.2018.
Датум објаве: 25.05.2018.
Датум објаве: 01.06.2018.
Датум објаве: 05.06.2018.
Датум објаве: 16.07.2018.

ЈН 01-404-22/2018 - УСПОСТАВЉАЊЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА У ОШ „ ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ (ПАМЕТНА ШКОЛА) И ВИДЕОНАДЗОРА У ДУ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“
Датум објаве: 21.05.2018.
Датум објаве: 21.05.2018.
Датум објаве: 04.06.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.

ЈН 01-404-21/2018 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 16.05.2018.
Датум објаве: 22.05.2018.
Датум објаве: 06.06.2018.
Датум објаве: 06.06.2018.

ЈН 01-404-19/2018 - УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА-ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ У ПРОСТОРИЈАМА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 07.05.2018.
Датум објаве: 07.05.2018.
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 15.05.2018.
Датум објаве: 31.05.2018.

ЈН 01-404-18/2018 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 23.04.2018.
Датум објаве: 23.04.2018.
Датум објаве: 08.05.2018.
Датум објаве: 25.05.2018.

ЈН 01-404-9/2018 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ- ПОЈАЧАНОМ ОДРЖАВАЊУ ЛОКАЛНОГ ПУТА ОД БАЊЕ ВРДНИК ДО НАСЕЉА ЈАЗАК
Датум објаве: 29.03.2018.
Датум објаве: 29.03.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 26.04.2018.
Датум објаве: 08.05.2018.
Датум објаве: 29.05.2018.

ЈН 01-404-12/2018 - ЈАВНА НАБАВКА ЗА ИЗБОР ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРА И ДОДЕЛУ JАВНОГ УГОВОРА О ЈАВНО-ПРИВАТНОМ ПАРТНЕРСТВУ БЕЗ ЕЛЕМЕНАТА КОНЦЕСИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ОПЩТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 26.03.2018.
Датум објаве: 26.03.2018.
Датум објаве: 26.03.2018.
Датум објаве: 02.04.2018.
Датум објаве: 11.04.2018.
Датум објаве: 23.04.2018.
Датум објаве: 25.04.2018.
Датум објаве: 09.05.2018.
Датум објаве: 10.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 14.05.2018.
Датум објаве: 22.05.2018.
Датум објаве: 25.05.2018.
Датум објаве: 02.07.2018.

ЈН 01-404-11/2018 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ – ЛИЧНИ ПРАТИОЦИ
Датум објаве: 20.03.2018.
Датум објаве: 20.03.2018.
Датум објаве: 02.04.2018.
Датум објаве: 11.04.2018.

ЈН 01-404-7/2018 - НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА- САОБРАЋАЈНИ ПРОЈЕКАТ ПОБОЉШАЊА СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ У ЗОНИ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ СРПКИЊА“ У ВРДНИКУ
Датум објаве: 02.03.2018.
Датум објаве: 02.03.2018.
Датум објаве: 13.03.2018.
Датум објаве: 05.04.2018.

ЈН 01-404-6/2018 - УСЛУГА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ
Датум објаве: 21.02.2018.
Датум објаве: 21.02.2018.
Датум објаве: 23.02.2018.
Датум објаве: 05.03.2018.
Датум објаве: 02.04.2018.

ЈН 01-404-4/2018 - НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА
Датум објаве: 09.02.2018.
Датум објаве: 09.02.2018.
Датум објаве: 26.02.2018.
Датум објаве: 16.03.2018.

ЈН 01-404-44/2017 - ОПРЕМАЊЕ МОБИЛИЈАРОМ ЛОКАЛИТЕТА ЗМАЈЕВАЦ НА ФРУШКОЈ ГОРИ
Датум објаве: 23.01.2018.
Датум објаве: 23.01.2018.
Датум објаве: 24.01.2018.
Датум објаве: 06.02.2018.
Датум објаве: 05.03.2018.