info
123

 

I - ПРОСТОРНИ ПЛАН ОПШТИНЕ ИРИГ


Просторни план Општине Ириг - текстуални део ( pdf 2MB )

1- Намена простора ( pdf 6.4MB )

2-Мрежа насеља и инфраструктурни системи ( pdf 5.7MB )


2-1 Манастир Врдник - Раваница ( pdf 3.9MB )

2-2 Манастир Гргетег ( pdf 1MB )

2-3 Манастир Јазак ( pdf 2.7MB )

2-4 Манастир Крушедол Прњавор ( pdf 1.7MB )

2-5 Манастир Велика Ремета ( pdf 0.8MB )

2-6 Манастир Мала Ремета( pdf 5.9MB )

2-7 Манастир Ново Хопово ( pdf 2MB )

2-8 Манастир Старо Хопово ( pdf 0.85MB )


3-1-Туризам ( pdf 5.33MB )

3-2-Заштита простора и непокретних културних добара ( pdf 5.5MB )

3-3 Заштита природих добара ( pdf 7.1MB )


4-Карта спровођења ( pdf 6.5MB )


5-1-1 Велика Ремета - План намене ( pdf 1.1MB )

5-1-2 Велика Ремета - План инфраструктуре( pdf 1.1MB )

5-2-1 Гргетег - План намене( pdf 1MB )

5-2-2 Гргетег - План инфраструктуре ( pdf 1MB )

5-3-1 Добродол - План намене ( pdf 0.2MB )

5-3-2 Добродол - План инфраструктуре ( pdf 0.2MB )

5-4-1 Крушедол Прњавор - План намене ( pdf 1.4MB )

5-4-2 Крушедол Прњавор - План инфраструктуре ( pdf 1.4MB )

5-5-1 Крушедол Село - План намене ( pdf 1.9MB )

5-5-2 Крушедол Село - План инфраструктуре ( pdf 1.75MB )

5-6-1 Мала Ремета - План намене ( pdf 5.5MB )

5-6-2 Мала Ремета - План инфраструктуре ( pdf 5.4MB )

5-7-1 Нерадин - План намене ( pdf 2MB )

5-7-2 Нерадин - План инфраструктуре ( pdf 2MB )

5-8-1 Ривица - План намене ( pdf 1.6MB )

5-8-2 Ривица - План инфраструктуре ( pdf 1.6MB )

5-9-1 Шатринци - План намене ( pdf 2MB )

5-9-2 Шатринци - План инфраструктуре ( pdf 1.6MB )


6-1 Јазак, Прњавор и Врдник - зона кућа за одмор ( pdf 6.8MB )

6-1a Мала Ремета - зона кућа за одмор ( pdf 4MB )

6-1b-1v Врдник - зона кућа за одмор ( pdf 8.1MB )

6-2 Врдник - зона кућа за одмор ( pdf 7.2MB )

6-3 Ириг - зона кућа за одмор ( pdf 2.9MB )

6-4 Ириг - зона кућа за одмор ( pdf 2MB )

6-5-5z Велика Ремета - зона кућа за одмор ( pdf 4.5MB )


Напомена: Ради лакше манипулације плановима (због величине фајлова), препоручујемо да жељени план преузмете на ваш рачунар

Сви документи су у PDF формату и за њихово прегледање можете користити програм Adobe Reader који можете преузети на следећем линку:

Adobe Reader


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол