Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији у ОУ Општине Ириг


преузми


Правилник о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и правобранилаштву општине Ириг


преузми


Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији у ОУ Општине Ириг


преузми


Преглед потреба постављених лица у органима општине и запослених у ОУ


преузми


Правилник о усаглашавању правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији у Општинској управи О Ириг


преузми