info
123

 

Служба за привреду, локални и економски развој


Шеф Службе:Слободанка Марић

Тел. 022/ 400-618

Маил: slobodanka.maric@irig.rs


ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА


Захтев за одобрење за коришћење јавне површине у пословне сврхе Захтев за одобрење за коришћење јавне површине у пословне сврхе

Захтев за одобрење за коришћење Билборда Захтев за одобрење за коришћење Билборда

Захтев за издавање решења о утврђивању наканаде за промену намене пољопривредног земљишта Захтев за издавање решења о утврђивању наканаде за промену намене пољопривредног земљишта

Захтев за одобрење за коришћење јавне површине за постављање рекламног паноа Захтев за одобрење за коришћење јавне површине за постављање рекламног паноа

Захтев за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта ради Захтев за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта ради

Захтев за утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта ради

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ ЗА КОЈЕ ЈЕ ИЗДАТА ВОДНА САГЛАСНОСТ ИЛИ ВОДНА ДОЗВОЛА

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНЕ САГЛАСНОСТИ ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ ЗА КОЈЕ СУ ИЗДАТИ ВОДНИ УСЛОВИ

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ВОДНИХ УСЛОВА ЗА ОБЈЕКТЕ, ОДНОСНО РАДОВЕ


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол