info
123

 

Служба за заштиту животне средине и урбанизам


Шеф Службе:Радојица Јекнић

Тел. 022/ 400- 624

Маил: radojica.jeknic@irig.rs


ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА


Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја ПРОЈЕКТА

Захтев за конверзију права коришћења у право својине на неизграђеном/изграђеном грађевинском земљишту у државној својини Захтев за конверзију права коришћења у право својине на неизграђеном/изграђеном грађевинском земљишту у државној својини

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја ПРОЈЕКТА

Захтев за престанак права коришћења на грађевинском земљишту Захтев за престанак права коришћења на грађевинском земљишту

Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле на основу члана 70. Закона о планирању и изградњи Захтев за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању грађевинске парцеле на основу члана 70. Закона о планирању и изградњи


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол