info
123

 

Број запослених и исплаћене плате у Општинској управи


На основу члана 29 став 1 и 1 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015), начелник Општинске управе Општине Ириг издаје

ОБАВЕШЕТЕЊЕ

О броју запослених и ангажованих лица и износу исплаћених зарада у Општини Ириг за децембар, 2016.године:

Број запослених Исплаћена бруто маса плата
На неодређено време 45
Радника на одређено време 3
Укупно : 48 3.342.723,95 динара


Оливера Филиповић Протић
Начелник Општинске управе


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол