Оливера Филиповић Протић

Начелница Општинске управе


 

Рођена 12.08.1963.године у Руми. Основну школу завршила у Иригу, где и данас живи. Удата, мајка два сина.

Средњу школу завршила у Руми у ЦДД ''Стеван Пузић''. Високо образовање стекла на Правном факултету у Новом Саду, а правосудни испит сам положила у Београду.

Запослена је у Општинској управи Ириг од 1992. године, у којој је обављала следеће послове: секретар скупштине 1992.-2001. године, самостални стручни сарадник на пословима рефераде за стамбену и комуналну област, путну привреду и грађевинско земљиште  у току 2001. године, послове Шефа Службе за скупштинске послове и послове општинског већа 2002.-2004., послове начелника Општинске управе општине Ириг од 2004.- 2013. године, послове Шефа Службе за заштиту животне средине и урбанизам од октобра 2013. до 24.12.2014. и послове пореског инспектора у Служби за финансије утврђивање и наплату јавних прихода до 05.10.2015.године, када је Општинско веће поставило за начелника Општинске управе на мандатни период од пет година.

У досадашњем раду учествовала је у креирању и реализацији бројних  пројеката, а појединим и координирала. За рад Општинске управе значанји су успешна реализација пројекта изградња Општинског услужног центра, увођење Инфо-киоска у Општинској управи, израда стратешких докумената, отварање канцеларије за ЛЕР. У току 2007/08.године радила је као општински координатор у оквиру Програма прекограничне сарадње (Србија – Мађарска) Локална агенда 21 – Прекограничном сарадњом до одрживе заједнице, на пројекту израде Стратегије локалног одрживог развоја општине Ириг 2008-2018. Пројекат је реализован  сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, финансирала ЕУ и проведен је од стране Европске агенције за реконструкцију (ЕАР). Успешном реализацијом овог пројекта и усвајањем документа на седници СО Ириг, општина Ириг се тада уврстила у ред малобројних општина које су имале усвојену локалну стратегију одрживог развоја. У току рада стручно се усавршавала, завршила је обуке за корпоративно планирање општинских услуга, локални економски развој, управљање пројектима, основи међународне сарадње (МЕСА).

Учествује у раду Мреже начелника управа и градова и градских управа основаној  при Сталној конференцији градова и општина.