Скупштина Општине Ириг


Драган Стојић - Секретар СО Ириг

Тел. 022 /400-627

e-пошта: dragan.stojic@irig.rs


Одборници Скупштине општине Ириг:


Владислав Илкић - Председник СО Ириг

Владислав Илкић је рођен 23.03.1971. године у Руми. Основну школу завршио је у Врднику, а средњу саобраћајну у Новом Саду. Од 2004. до 2008. године обављао је функцију председника Скупштине општине Ириг. У јулу 2008. године изабран је за заменика председника општине Ириг и на тој функцији се налазио до октобра 2009. године, када је изабран за председника Скупштине општине Ириг. На тој функцији се налазио до децембра 2013. године. Отац је два сина.

Томислав Станојчев - Заменик Председника СО Ириг

 • Марко Граорa - Врдник
 • Тања Јовановић - Нерадин
 • Данијела Варга-Вулин - Ириг
 • Љиљана Грујичић Тешић-Јазак
 • Зоран Митић - Ириг
 • Анамарија Аврамовић - Врдник
 • Јованка Јанковић - Ириг
 • Тодор Перић – Ириг
 • Живан Радојчић - Јазак
 • Бранислав Бабић - Ириг
 • Ђорђе Каленатић - Ириг
 • Зоран Кнежевић - Ириг
 • Стеван Ивковић - Врдник
 • Јела Коледин - Ириг
 • Зоран Ковачевић - Ириг
 • Милан Марковић - Нерадин
 • Јаника Такач- Шатринци
 • Пера Греч - Шатринци 

 

Пословник СО Ириг - PDF

Одлуке Скупштине Општине Ириг


Oбјављено: 18.12.2018

Одлука о приступању општине Ириг у чланство Удружења Покрет за децу три плус из Чачка


Oбјављено: 18.12.2018

Одлука о покретању иницијативе за промену назива насељених места у општини Ириг


Oбјављено: 18.12.2018

Кадровски план Општинске управе Општине Ириг и Општинског правобранилаштва Општине Ириг


Oбјављено: 01.09.2017

Одлуке Скупштина општине Ириг, са седнице одржане дана 25.08.2017. године


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗМЕНМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О ПОВЕРАВАЊУ УПРАВЉАЊА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ''БУДАКОВАЦ'' У КО ИРИГ