Служба за инспекцијске послове


Координатор Службе за инспекцијске послове и инспектор за заштиту животне средине: Ивица Рушпај

Тел. 022/ 400- 636

Маил: ivica.ruspaj@irig.rs

Координатор групе за послове грађевинске и комуналне инспекције и грађевински инспектор: Бранко Лукић

Тел. 022/400-637

Маил: branko.lukic@irig.rs


ИЗЈАВА ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА
ЗАХТЕВ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ ПОДАТАКА ИЗ СЛУЖБЕНИХ ЕВИДЕНЦИЈА