Број запослених и исплаћене плате у Општинској управи


На основу члана 29 став 1 и 1 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/2015), начелник Општинске управе Општине Ириг издаје

ОБАВЕШТЕЊЕ

О броју запослених и ангажованих лица и износу исплаћених зарада у Општини Ириг за децембар, 2016.године:

Број запослених Исплаћена бруто маса плата
На неодређено време 45
Радника на одређено време 3
Укупно : 48 3.342.723,95 динара


Оливера Филиповић Протић
Начелник Општинске управе