Значајни документи


Oбјављено: 14.11.2017

Контролне листе туристичка инспекција


Oбјављено: 10.11.2017

ПРАВИЛНИК О САДРЖИНИ, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И НАЧИН ВРШЕЊА КОНТРОЛЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕМА КЛАСИ И НАМЕНИ ОБЈЕКАТА


Oбјављено: 02.11.2017

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ- ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА


Oбјављено: 07.06.2017

Пријаве за регистрацију стамбене заједнице и други обрасци


Oбјављено: 30.11.2016

ОДЛУКА о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама


Oбјављено: 30.11.2016

ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра


Oбјављено: 07.11.2016

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине


Oбјављено: 26.11.2015

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 07.05.2015

Објављен радни документ - СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 2014-2020


Oбјављено: 28.11.2014

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.годину на територији општине Ириг


Oбјављено: 28.11.2014

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Општини Ириг


Oбјављено: 20.11.2014

Одлука о висини стопе пореза на имовину у Општини Ириг


Oбјављено: 20.11.2014

Oдлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Ириг


Oбјављено: 13.11.2014

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације


Oбјављено: 13.11.2014

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Ириг


Oбјављено: 13.11.2014

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Врдник