Одлуке Скупштине Општине Ириг


Oбјављено: 18.12.2018

Одлука о приступању општине Ириг у чланство Удружења Покрет за децу три плус из Чачка


Oбјављено: 18.12.2018

Одлука о покретању иницијативе за промену назива насељених места у општини Ириг


Oбјављено: 18.12.2018

Кадровски план Општинске управе Општине Ириг и Општинског правобранилаштва Општине Ириг


Oбјављено: 01.09.2017

Одлуке Скупштина општине Ириг, са седнице одржане дана 25.08.2017. године


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗМЕНМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О ПОВЕРАВАЊУ УПРАВЉАЊА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

ОДЛУКA О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 05.04.2017

О Д Л У К A О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ''БУДАКОВАЦ'' У КО ИРИГ