Обавештења


Oбјављено: 14.11.2017

Контролне листе туристичка инспекција


Oбјављено: 10.11.2017

Енергетска ефикасност у зградама


Oбјављено: 10.11.2017

Списак издатих грађевинских дозвола (обједињена процедура)-регистар


Oбјављено: 10.11.2017

ЈАВНИ УВИД - НАЦРТ - ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ "СТАЗА ЗДРАВЉА" У К.О. ВРДНИК


Oбјављено: 07.11.2017

Обавестење о прекиду водоснабдевања


Oбјављено: 02.11.2017

ФОРМУЛАР ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ- ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА


Oбјављено: 30.10.2017

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на корисцење пољопривредног земљишта


Oбјављено: 27.10.2017

О Д Л У К У О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСKИХ ПАРЦЕЛА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 24.10.2017

ПОЧЕЛА СА РАДОМ КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ПРУЖАЊЕ БЕСПЛАТНЕ ПРАВНЕ ПОМОЋИ ЗА РАСЕЉЕНА, ИЗБЕГЛА ЛИЦА И СОЦИЈАЛНО УГРОЖЕНО СТАНОВНИШТВО


Oбјављено: 23.10.2017

ОД ОКТОБРА КАНЦЕЛАРИЈА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ИРИГ СЕ НАЛАЗИ НА НОВОЈ АДРЕСИ


Огласи


Oбјављено: 26.07.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање писаних понуда за набавку - куповину спортских реквизита за потребе спортске школице и школе "ХОП" спортског савеза Општине Ириг


Oбјављено: 13.07.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 30.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2018. ГОДИНУ


Oбјављено: 30.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ


Oбјављено: 30.06.2017

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ


Oбјављено: 26.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз доделу пакета помоћи у грађевинском материјалу на територији општине Ириг


Oбјављено: 21.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ за вршење услуге скидања усева и JАВНИ ПОЗИВ јавним и другим складиштима за пољопривредне производе


Oбјављено: 21.06.2017

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана регулације на катастарској парцели број 583 з к.о. Ириг


Oбјављено: 19.06.2017

О Г Л А С РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


Oбјављено: 16.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈА КОРИСТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, ОДНОСНО ГРАШЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА


Конкурси


Oбјављено: 10.07.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ


Oбјављено: 20.04.2017

KOHKYPC 3A ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ПРОГРАМЕ И АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 10.04.2017

Конкурс за пријаву годишњих програма, посебних програма и пројеката у области спорта који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Ириг за 2017. годину


Oбјављено: 05.04.2017

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ У 2017. ГОДИНИ


Oбјављено: 20.03.2017

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017.ГОДИНУ


Oбјављено: 02.03.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ ПИСАЊЕМ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПРОЈЕКАТА И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ИРИГ У 2017.ГОДИНИ


Oбјављено: 20.01.2017

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ, ПОСЛОВНИХ И АГРОИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА


Oбјављено: 20.01.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА НА ИМЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА


Oбјављено: 18.01.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Ириг у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години


Oбјављено: 04.01.2017

К О Н К У Р С за доделу награде „ЛУЧА“ организацијама и појединцима за допринос у развоју културе и културног стваралаштва на подручју општине Ириг за 2016. годину