Обавештења


Oбјављено: 13.02.2019

Дневни ред 28. седнице СО Ириг заказане за 19.02.2019. у 10 часова у сали СО Ириг


Oбјављено: 08.02.2019

Јавни позив градјевински материјал за кориснике програма откупа СК


Oбјављено: 07.02.2019

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА КОЈЕ СУ ИМАЛЕ (ИМАЈУ) СТАТУС ИЗБЕГЛОГ, ПРОГНАНОГ ИЛИ РАСЕЉЕНОГ ЛИЦА, А У СКЛАДУ СА НАЦИОНАЛНОМ СТРАТЕГИЈОМ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ЖЕНА И АКТИВНОСТИ У ПРАВЦУ ПОБОЉШАЊА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ


Oбјављено: 06.02.2019

Јавни позив за доделу једнократне финансијске помоћи студентима основних академских студија на територији АП Војводине


Oбјављено: 06.02.2019

Предлог листе корисника помоћи за откуп сеоских кућа са окућницом


Oбјављено: 04.02.2019

ЈАВНИ УВИД - Нацрт Статута Општине Ириг


Oбјављено: 29.01.2019

Предлог листе корисника за доделу помоћи у грађевинском материјалу


Oбјављено: 18.01.2019

Одлука ССУЗ


Oбјављено: 17.01.2019

Решење о постављању привременог заступника


Oбјављено: 16.01.2019

ОБАВЕШТЕЊЕ - Комисије за одређивање назива улица, тргова, заселака и других делова насељеног места, на територији општине Ириг


Огласи


Oбјављено: 14.02.2019

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка по конкурсу за пријаву годишњих програма, посебних програма и пројеката у области спорта који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Ириг за 2019. годину


Oбјављено: 14.02.2019

Одлука о додели средстава из буџета Општине Ириг за годишње програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Ириг за 2019. годину


Oбјављено: 29.01.2019

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2018. ГОДИНЕ


Oбјављено: 24.01.2019

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА, ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ СПОРТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2019.ГОДИНУ


Oбјављено: 22.01.2019

Годишњи план јавних конкурса за 2019. годину за подстицање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Републике Србије за територију општине Ириг


Oбјављено: 12.01.2019

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА


Oбјављено: 12.01.2019

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА - за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Ириг


Oбјављено: 30.10.2018

ОГЛАС за избор корисника за пружање хуманитарне помоћи у виду доделе једнократне новчане помоћи социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица са боравиштем на територији Општине Ириг


Oбјављено: 02.10.2018

Одлука о расписивању јавног огласа за продају меркантилног сунцокрета рода 2018. године


Oбјављено: 27.09.2018

ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТЕ ОЗНАЧЕНОГ КАО К.П. БРОЈ 110 И 111 К.О. ГРГЕТЕГ


Конкурси


Oбјављено: 15.10.2018

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ ГОДИШЊИХ НАГРАДА ЗА НАЈБОЉИХ ДЕСЕТ СТУДЕНАТА ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 10.09.2018

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОРОДИЦАМА У КОЈИМА СЕ РОДИ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ ЗА РЕШАВАЊЕ СТАМБЕНОГ ПИТАЊА ИЛИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


Oбјављено: 18.07.2018

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 


Oбјављено: 20.06.2018

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ИРИГ Расписује ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ


Oбјављено: 26.04.2018

Конкурс за доделу средс. финансирања програма удружења која се баве писањем и имплементацијом пројеката


Oбјављено: 14.03.2018

Конкурс за доделу средстава из буџета општине Ириг намењених за редовне активности и програме удружења у области друштвеног и хуманитарног рада на територији општине Ириг у 2018. години


Oбјављено: 09.03.2018

Конкурс за пријаву пројеката у области културе који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Ириг у 2018. години за рад културно уметничких друштава


Oбјављено: 05.03.2018

Конкурс за пријаву годишњих програма,посебних програма и пројеката у области спорта који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Ириг за 2018 годину


Oбјављено: 10.07.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ


Oбјављено: 20.04.2017

KOHKYPC 3A ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ПРОГРАМЕ И АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИРИГ