18.05.2017

Фрушкогорски коридор добио убрзање у Пекингу


Потписивање меморандума с кинеским компанијом „China Road and Brigde Corporation” у Пекингу о сарадњи на пројектима изградње путева у Србији и меморандума о разумевању и сарадњи на пројекту изградње брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума у Покрајинској влади оцењују круном успеха.

3-koridor.jpg

Јер, како наводи покрајински секретар за урбанизам и заштиту животне средине Владимир Галић, то сведочи о томе да је створен добар плански основ за разговор с инвеститорима и да ће Коридор бити изграђен, с обзиром на то да се меморандум не потписује све док се не створе услови за извршење пројекта.

„Због потписивања меморандума, као члан Покрајинске владе могу само да изразим своје велико задовољство јер је Влада Србије схватила колико се радило на том пројекту и самим тим га изабрала да га представи једној таквој компанији и догура до његовог извршења“ ,истакао је Галић. „То је доказ да ће тако нешто бити и завршено. У том смислу, не могу да сакријем лично задовољство!“

Фрушкогорски коридор као инфраструктурни пројекат дефинисан је на заједничкој седници Покрајинске и Републичке владе 22. октобра 2016. године као један од најзначајнијих пројеката у Војводини. Подсетимо, Коридор ће у својој дужини од 45 километара спојити, с једне стране, ауто-пут Београд–Будимпешта код Каћке петље, с друге, ауто-пут Београд–Загреб код Руме, а затим се наставља ка Шапцу и Лозници, на гранични прелаз Шепак према Републици Српској.

Новац за експропријацију обезбеђен је у буџету Републике Србије (Владимир Галић) „Плански основ за реализацију Фрушкогорског коридора је Просторни план подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута првог реда број 21. Доношење докумената има за циљ да се успостави квалитетна саобраћајна инфраструктура на деоницама Нови Сад – Шабац – Лозница за јачање саобраћајне и економске повезаности суседних подручја или региона“, наводи секретар. „Просторни план у највећој мери даје елементе за његово директно спровођење, на основу којих је и израђено идејно решење саобраћајнице.“

Што се тиче плана активности на Коридору, идејни пројекат је подељен у три партије. За партију 2 Парагово – почетак обилазнице око Руме издати су локацијски услови, а идејни пројекат са студијом оправданости је прошао стручну контролу ревизионе комисије.

Новац за експропријацију обезбеђен је у буџету Републике Србије (Владимир Галић)

„Новац за експропријацију обезбеђен је у буџету Републике Србије након утврђивања општег интереса, дакле, поступак за експропијацију је у току, а спроводиће је јединице локалне самоуправе, значи Рума и Ириг“, навео је Галић.

За партију 1 Парагово – нови мост на Дунаву у току је израда урбанистичког плана паралелно с израдом идејног пројекта. Доношење плана очекује се у току овог месеца. Тиме ће се стећи услови за издавање локацијских услова и грађевинске дозволе за ту партију.

„За партију 3 нови мост на Дунаву – Каћка петља такође је у току израда урбанистичког плана, паралелно с израдом идејног пројеката. Због таквог поступања, како Покрајинске владе, тако и јединица локалне самоуправе и, наравно, Владе Србије, створили смо одговарајући плански основ да се за време посете Александра Вучића Кини крене у разговоре с потенцијалним инвеститорима. Круна тога је било управо ово потписивање меморандума у Народној Републици Кини – истакао је Галић.

Најважнији значај брзе саобраћајнице Нови Сад – Рума с тунелом кроз Фрушку гору је тај што ће коначно решити огроман проблем преласка теретњака преко Фрушке горе кроз Ириг, куда пролази најпрометнија саобраћајница у Србији с дневним просеком од 10.000 до 12.000 возила.

Текст преузет са сајта Дневника - линк


3-galic_0.jpg