info
123

 

Информатор о раду органа општине Ириг


Информатор о раду општине Ириг објављен је сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутства за израду и објављивање Информатора о раду државног органа("Службени гласник РС", бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује општина Иригу оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује у електронској верзији на веб сајту општине Ириг. Општина Ириг ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор.

Информатор о раду - септембар 2017.

Архива

Информатор о раду - август 2017. Информатор о раду - јул 2017. Информатор о раду - јун 2017. Информатор о раду - мај 2017. Информатор о раду - април 2017. Информатор о раду - март 2017. Информатор о раду - фебруар 2017. Информатор о раду - јануар 2017. Информатор о раду - децембар 2016. Информатор о раду - новембар 2016. Информатор о раду - октобар 2016. Информатор о раду - септембар 2016. Информатор о раду - август 2016. Информатор о раду - јул 2016. Информатор о раду - јун 2016. Информатор о раду - мај 2016. Информатор о раду - јул 2015.

 

Списак запослених

Списак запослених на одређено времеСписак запослених на неодређено време

 

Систематизација

Правилник о изменама и допунама обједињеног правилника о организацији и систематизацији радних места у општинској управи и општинском правобранилаштву Општине Ириг Систематизација

 

ОБАВЕЗА РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИРИГ И ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ

ОБАВЕЗА РАЗМЕНЕ ПОДАТАКА ИЗМЕЂУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ИРИГ И ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол