ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА - ДОКУМЕНТИ


Пријава радова ( pdf - 154KB )

Захтев за издавање грађевинске дозволе ( pdf - 141KB )

Захтев за издавање локацијских услова ( pdf - 125KB )

Захтев за издавање употребне дозволе ( pdf - 135KB )

Регистар издатих грађевинских дозвола, локацијских услова и употребних дозвола у 2017. години


Регистар издатих грађевинских дозвола у 2017. години

Регистар издатих грађевинских дозвола, локацијских услова и употребних дозвола у 2016. години


Регистар издатих грађевинских дозвола јул-децембар 2016. године

Регистар издатих грађевинских дозвола у 2016. години

Регистар издатих локацијских услова у 2016. години

Регистар издатих грађевинских дозвола, локацијских услова и употребних дозвола у 2015. години


Регистар издатих грађевинских дозвола у 2015. години

Регистар издатих локацијских услова у 2015. години

Регистар издатих употребних дозвола у 2015. години