info
123

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

09.05.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 29.03.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг План јавних набавки Општинско веће општине Ириг План јавних набавки Скупштине општине Ириг План јавних набавки Председника општине Ириг 15.03.2017. / ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2017. годину 13.02.2017. / ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2017. годину

План јавних набавки за 2016. годину

Измена плана ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2016. годину План ЈН - Фонд за заштиту животне средине општине Ириг План ЈН - Фонд за грађевинско земљиште, изградњу и одржавање комуналних објеката, локалних и некатегорисаних путева општине Ириг План ЈН - Фонд за пољопривреду општине Ириг План ЈН - Општинска управа општине Ириг План ЈН - Општинско веће општине Ириг План ЈН - Председник Општине Ириг План ЈН - Скупштина општине Ириг

Актуелне јавне набавке

ЈН 01-404-14/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-ХОПОВО

Рок за достављање понуда: 26.06. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 26.06.2017.год. у 13,00

Датум објаве: 26.05.2017.
Датум објаве: 26.05.2017.

ЈН 01-404-18/2017 - ОТВОРЕН ПОСТУПАК - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА AДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО

Рок за достављање понуда - 16, јун 2017. година до 12,00 часова
Јавно отварање понуда - 16, јун 2017. година до 13,00 часова

Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 23.05.2017.

ЈН 01-404-13/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА ОБЈЕКТА ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ

Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.

ЈН 01-404-16/2017 - УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР РАСКРСНИЦЕ УЛИЦE ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И Б. РАДИЧЕВИЋА У ИРИГУ- ПРВА ФАЗА И WI-FI HOTSPOT ЛОКАЦИЈЕ

Рок за достављање понуда: 25.05. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 25.05.2017.год. у 13,00

Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.

ЈН 01-404-17/2017 - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ

Рок за достављање понуда: 26.05.2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 26.05.2017.год. у 13,00

Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 18.05.2017.
Датум објаве: 25.05.2017.
Датум објаве: 25.05.2017.

ЈН 01-404-15/2017 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ ИРИГА

Рок за достављање понуда: 07.јуна 2017.година до 11,30 часова
Јавно отварање понуда: 07.јуна 2017. година до 12,00

Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 23.05.2017.
Датум објаве: 26.05.2017.


Завршене јавне набавке

ЈН 01-404-6/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА

 

DATUM

VREME*

Rok za traženje dodatnih objašnjenja od Naručioca

27.03.2017.god.

10:00 časova

Poslednji dan na koji Naručilac pruža dodatne informacije

27.03.2017.god. 

-

Rok za podnošenje ponuda

30.03.2017.godine

12:00 časova

Javno otvaranje ponuda

30.03.2017.godine

12:30 časova

Odluka o dodeli/obustavi ugovora**

April 2017. godine

-

Potpisivanje ugovora**

April 2017. godine

-

Датум објаве: 20.03.2017.
Датум објаве: 10.04.2017.
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 20.03.2017.

ЈН 01-404-5 /2017 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Датум објаве: 27.02.2017.
Датум објаве: 27.02.2017.
Датум објаве: 14.03.2017.
Датум објаве: 04.04.2017.

ЈН 01-404-3/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“

Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 03.03.2017.
Датум објаве: 13.03.2017.

ЈН 01-404-40/2016 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“

Рок за достављање понуда: 20.02. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 20.02.2017.год. у 13,00

Датум објаве: 20.01.2017.
Датум објаве: 20.01.2017.
Датум објаве: 03.02.2017.
Датум објаве: 03.02.2017.
Датум објаве: 06.02.2017.
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 28.02.2017.

ЈН 01-404- 39/2016 - НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ИРИГ

Рок за достављање понуда: 23.12.2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 23.12.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 14.12.2016.
Датум објаве: 14.12.2016.
Датум објаве: 23.12.2016.
Датум објаве: 27.12.2016.

ЈН 01-404-35/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Рок за достављање понуда: 26 .12. 2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 26.12.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 24.11.2016.
Датум објаве: 24.11.2016.
Датум објаве: 28.12.2016.
Датум објаве: 16.01.2017.

ЈН 01-404-32/2016- Извођње радова на санацији и реконструкцији зграде Касине у Врднику

Датум објаве: 15.11.2016.
Датум објаве: 19.12.2016.

ЈН 01-404-33/2016- Набавка 15 пакета грађевинског материјала - ОТВОРЕН ПОСТУПАК

Broj publikacije :RHP-W2-01-404-33/2016

Крајњи рок за достављање понуда 20.12.2016.године, до 12:00. 

Отварање понуда одржаће се 20.12.2016.године у 12:30, у просторијама Општинске управе општине ириг, ул.Војводе Путника 1.

Датум објаве: 10.11.2016
Датум објаве: 11.01.2017.
Датум објаве: 31.01.2017.
Датум објаве: 10.11.2016

ЈН 01-404- 34/2016 - РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ЗГРАДЕ „РАЈКОВАЦ“ У ИРИГУ

Рок за достављање понуда:10.11. 2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда:10 .11.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 31.10.2016.
Датум објаве: 31.10.2016.
Датум објаве: 14.11.2016.
Датум објаве: 22.11.2016.

ЈН 01-404-31/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Датум објаве: 12.10.2016
Датум објаве: 14.10.2016
Датум објаве: 14.10.2016
Датум објаве: 26.10.2016.
Датум објаве: 10.11.2016.

ЈН 01-404-29/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Рок за достављање понуда: 29 .09. 2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 29.09.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 30.08.2016.
Датум објаве: 30.08.2016.
Датум објаве: 31.08.2016.
Датум објаве: 29.08.2016.
Датум објаве: 12.10.2016
Датум објаве: 12.10.2016.

ЈН 01-404-26/2016 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ ЗГРАДЕ „КАСИНЕ“ У ВРДНИКУ

Рок за достављање понуда:15.09. 2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда:15.09.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 16.08.2016.
Датум објаве: 16.08.2016.
Датум објаве: 7.09.2016.
Датум објаве: 13.09.2016
Датум објаве: 27.09.2016.
Датум објаве: 12.10.2016.

ЈН 01-404- 27/2016 - НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Рок за достављање понуда:22 .08. 2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда:22 .08.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 11.08.2016.
Датум објаве: 11.08.2016.
Датум објаве: 23.08.2016.
Датум објаве: 5.09.2016.

ЈН 01-404-23 /2016 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2016/2017.годину

Рок за достављање понуда: 20.06.2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 20.06.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 09.06.2016.
Датум објаве: 09.06.2016.
Датум објаве: 21.06.2016.
Датум објаве: 30.06.2016.

ЈН 01-404-22 /2016 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Рок за достављање понуда: 10.06. 2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 10.06.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 31.05.2016.
Датум објаве: 31.05.2016.
Датум објаве: 13.06.2016.
Датум објаве: 12.07.2016.

ЈН 02-404-19/2016 - АДАПТАЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НАСЕЉА ВРДНИК -НАБАВКА И УГРАДЊА ЛЕД СВЕТИЉКИ

Рок за достављање понуда: 18.04.2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 18.04.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 08.04.2016.
Датум објаве: 08.04.2016.
Датум објаве: 11.04.2016.
Датум објаве: 15.04.2016.
Датум објаве: 22.04.2016.
Датум објаве: 13.05.2016.

ЈН 01-404-5/2016 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Рок за достављање понуда:21.03.2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда:21.03.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 10.03.2016.
Датум објаве: 10.03.2016.
Датум објаве: 16.03.2016.
Датум објаве: 22.03.2016.
Датум објаве: 07.04.2016.

ЈН 01-404-4 /2016 - Набавка добара за економско оснаживање избеглица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности

Рок за достављање понуда: 17 .03. 2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 17.03.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 08.03.2016.
Датум објаве: 08.03.2016.
Датум објаве: 18.03.2016.
Датум објаве: 01.04.2016.
Датум објаве: 04.04.2016.

ЈН 01-404-1/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОБОЉШАЊЕ УСЛОВА СТАНОВАЊА ПОРОДИЦА ИЗБЕГЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ

Рок за достављање понуда: 24 .03. 2016.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 24.03.2016.год. у 13,00

Датум објаве: 22.02.2016
Датум објаве: 22.02.2016
Датум објаве: 26.02.2016
Датум објаве: 29.02.2016.
Датум објаве: 03.03.2016.
Датум објаве: 03.03.2016.
Датум објаве: 18.03.2016.
Датум објаве: 22.03.2016.
Датум објаве: 29.03.2016.
Датум објаве: 19.04.2016.
Датум објаве: 22.04.2016.

БРОЈ:01-404-51 /2015 - ЈН Набавка добара за економско оснаживање избеглица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности

Датум објаве: 11.01.2016.
Датум објаве: 11.01.2016.
Датум објаве: 12.01.2015.
Датум објаве: 14.01.2016.
Датум објаве: 14.01.2016.
Датум објаве: 18.01.2016.
Датум објаве: 03.02.2016.
Датум објаве: 03.02.2016.
Датум објаве: 10.02.2016.
Датум објаве: 12.02.2016.
Датум објаве: 17.02.2016.
Датум објаве: 18.02.2016.
Датум објаве: 18.02.2016.
Датум објаве: 18.02.2016.
Датум објаве: 19.02.2016.

01-404- 47/2015 - НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ

Датум објаве: 15.12.2015.
Датум објаве: 15.12.2015.
Датум објаве: 24.12.2015.
Датум објаве: 28.12.2015.

02-404- 46/2015 - НАБАВКА И УГРАДЊА ВЕРТИКАЛНИХ ПОДЗЕМНИХ КОНТЕЈНЕРА

Датум објаве: 10.12.2015.
Датум објаве: 10.12.2015.
Датум објаве: 22.12.2015.
Датум објаве: 28.12.2015.

02-404-45 / 2015 - ЈН - САНАЦИЈА ПРОПУСТА У ВРДНИКУ Набавка радова за отклањање последица поплава у области јавне инфраструктуре

Датум објаве: 27.11.2015.год.
Датум објаве: 27.11.2015.год.
Датум објаве: 08.12.2015.
Датум објаве: 17.12.2015.

01-404-42 /2015 - Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Ириг, кроз доходовне активности "систем грејања у пластенику"

Датум објаве: 29.09.2015.
Датум објаве: 29.09.2015.
Датум објаве: 12.10.2015.
Датум објаве: 20.10.2015.

02-404-41/2015 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА-ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ (РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ) У ИРИГУ - I ФАЗА

Датум објаве: 23.09.2015.
Датум објаве: 23.09.2015.
Датум објаве: 09.10.2015.
Датум објаве: 09.10.2015.


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол