info
123

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

02.10.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 30.08.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 09.08.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 23.06.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 30.05.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 09.05.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг 29.03.2017. - Изменa плана јавних набавки за 2017.годину за Општинску управу општине Ириг План јавних набавки Општинско веће општине Ириг План јавних набавки Скупштине општине Ириг План јавних набавки Председника општине Ириг 15.03.2017. / ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2017. годину 13.02.2017. / ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2017. годину

План јавних набавки за 2016. годину

Измена плана ЈАВНИХ НАБАВКИ за 2016. годину План ЈН - Фонд за заштиту животне средине општине Ириг План ЈН - Фонд за грађевинско земљиште, изградњу и одржавање комуналних објеката, локалних и некатегорисаних путева општине Ириг План ЈН - Фонд за пољопривреду општине Ириг План ЈН - Општинска управа општине Ириг План ЈН - Општинско веће општине Ириг План ЈН - Председник Општине Ириг План ЈН - Скупштина општине Ириг

Актуелне јавне набавке

ЈН 01-404-37/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ

Рок за достављање понуда: 20.10. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 20.10.2017.год. у 13,00

Датум објаве: 12.10.2017.
Датум објаве: 12.10.2017.

ЈН 01-404-33/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ ОБЈЕКТА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ „ВИЛА“ У ВРДНИКУ - ОТВОРЕН ПОСТУПАК

Рок за достављање понуда: 27.10. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 27.10.2017.год. у 13,00

Датум објаве: 27.09.2017.
Датум објаве: 27.09.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 17.10.2017.

ЈН 01-404-36/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

Рок за достављање понуда: 06.10. 2017.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 06.10.2017.год. у 13,00

Датум објаве: 26.09.2017.
Датум објаве: 26.09.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.
Датум објаве: 09.10.2017.


Завршене јавне набавке

ЈН 01-404-32/2017 НАБАВКУ ДОБАРА – ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА - ОТВОРЕН ПОСТУПАК
Датум објаве: 18.09.2017.
Датум објаве: 18.09.2017.
Датум објаве: 10.10.2017.
Датум објаве: 19.10.2017.

ЈН 01-404-35/2017 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА“ ПЕРСОНАЛНИ АСИСТЕНТИ
Датум објаве: 13.09.2017.
Датум објаве: 13.09.2017.
Датум објаве: 22.09.2017.
Датум објаве: 03.10.2017.

ЈН 01-404-31/2017 - „ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ“
Датум објаве: 25.08.2017.
Датум објаве: 25.08.2017.
Датум објаве: 31.08.2017.
Датум објаве: 07.09.2017.
Датум објаве: 18.09.2017.

ЈН 01-404-28/2017 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА“
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 12.07.2017.
Датум објаве: 12.07.2017.
Датум објаве: 09.08.2017
Датум објаве: 09.08.2017
Датум објаве: 09.08.2017

ЈН 01-404-27/2017 - ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ, за школску 2017/2018.годину
Датум објаве: 21.06.2017.
Датум објаве: 21.06.2017.
Датум објаве: 03.07.2017.
Датум објаве: 11.07.2017.

ЈН 01-404-26/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-ХОПОВО
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 12.07.2017.

ЈН 01-404-25/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 14.07.2017.

ЈН 01-404-23/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 09.06.2017.
Датум објаве: 09.06.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 16.06.2017.
Датум објаве: 21.06.2017.
Датум објаве: 03.07.2017.

ЈН 01-404-22 /2017 - НАБАВКА НАФТИНИХ ДЕРИВАТА-ГОРИВА ЗА ПОТРЕБЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 05.06.2017.
Датум објаве: 05.06.2017.
Датум објаве: 22.06.2017.
Датум објаве: 10.07.2017.

ЈН 01-404-21/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.

ЈН 01-404-20/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 31.05.2017.
Датум објаве: 12.06.2017.
Датум објаве: 23.08.2017.

ЈН 01-404-14/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПОСТОЈЕЋЕГ КОЛОВОЗА РАДИ УСПОСТАВЉАЊА БИЦИКЛИСТИЧКО-ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ИРИГ-ХОПОВО
Датум објаве: 26.05.2017.
Датум објаве: 26.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 01.06.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 20.06.2017.
Датум објаве: 22.06.2017.
Датум објаве: 29.06.2017.
Датум објаве: 19.07.2017.
Датум објаве: 10.10.2017.

ЈН 01-404-18/2017 - ОТВОРЕН ПОСТУПАК - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА AДАПТАЦИЈИ И ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗДРАВСТВЕНЕ СТАНИЦЕ КРУШЕДОЛ СЕЛО
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 23.05.2017.
Датум објаве: 02.06.2017.
Датум објаве: 23.06.2017.
Датум објаве: 14.07.2017.

ЈН 01-404-13/2017 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ КРОВА ОБЈЕКТА ДЕЧИЈЕ УСТАНОВЕ „ДЕЧИЈА РАДОСТ“ У ИРИГУ
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 19.06.2017.
Датум објаве: 20.07.2017.

ЈН 01-404-16/2017 - УГРАДЊА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАДЗОР РАСКРСНИЦЕ УЛИЦE ВОЈВОДЕ ПУТНИКА И Б. РАДИЧЕВИЋА У ИРИГУ- ПРВА ФАЗА И WI-FI HOTSPOT ЛОКАЦИЈЕ
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 29.05.2017.
Датум објаве: 16.06.2017.
Датум објаве: 22.06.2017.

ЈН 01-404-17/2017 - АНГАЖОВАЊЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГЕ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 15.05.2017.
Датум објаве: 17.05.2017.
Датум објаве: 18.05.2017.
Датум објаве: 25.05.2017.
Датум објаве: 25.05.2017.
Датум објаве: 01.06.2017.
Датум објаве: 14.06.2017.

ЈН 01-404-15/2017 - ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ ИЗ ИРИГА
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 19.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 22.05.2017.
Датум објаве: 23.05.2017.
Датум објаве: 26.05.2017.
Датум објаве: 29.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 30.05.2017.
Датум објаве: 02.06.2017.
Датум објаве: 30.06.2017.
Датум објаве: 11.07.2017.
Датум објаве: 21.07.2017.

ЈН 01-404-6/2017 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА, НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА СЕОСКА ДОМАЋИНСТВА
Датум објаве: 20.03.2017.
Датум објаве: 10.04.2017.
Датум објаве: 08.05.2017.
Датум објаве: 20.03.2017.

ЈН 01-404-5 /2017 - НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ИРИГ
Датум објаве: 27.02.2017.
Датум објаве: 27.02.2017.
Датум објаве: 14.03.2017.
Датум објаве: 04.04.2017.

ЈН 01-404-3/2017 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 03.03.2017.
Датум објаве: 13.03.2017.

ЈН 01-404-40/2016 - ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ПУТА НА ФРУШКОЈ ГОРИ ОД ДРЖАВНОГ ПУТА IБ РЕДА БРОЈ 21 ДО СКРЕТАЊА ПРЕМА ХОТЕЛУ „НОРЦЕВ“
Датум објаве: 20.01.2017.
Датум објаве: 20.01.2017.
Датум објаве: 03.02.2017.
Датум објаве: 03.02.2017.
Датум објаве: 06.02.2017.
Датум објаве: 22.02.2017.
Датум објаве: 28.02.2017.

ЈН 01-404- 39/2016 - НАБАВКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ПОЛИЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ ИРИГ
Датум објаве: 14.12.2016.
Датум објаве: 14.12.2016.
Датум објаве: 23.12.2016.
Датум објаве: 27.12.2016.

ЈН 01-404-35/2016 - НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ СЕОСКЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
Датум објаве: 24.11.2016.
Датум објаве: 24.11.2016.
Датум објаве: 28.12.2016.
Датум објаве: 16.01.2017.

ЈН 01-404-32/2016- Извођње радова на санацији и реконструкцији зграде Касине у Врднику
Датум објаве: 15.11.2016.
Датум објаве: 19.12.2016.

ЈН 01-404-33/2016- Набавка 15 пакета грађевинског материјала - ОТВОРЕН ПОСТУПАК
Датум објаве: 10.11.2016
Датум објаве: 11.01.2017.
Датум објаве: 31.01.2017.
Датум објаве: 10.11.2016


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол