info
123

 

Значајни документи


Oбјављено: 07.06.2017

Пријаве за регистрацију стамбене заједнице и други обрасци


Oбјављено: 30.11.2016

ОДЛУКА о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама


Oбјављено: 30.11.2016

ОДЛУКА о утврђивању просечних цена квадратног метра


Oбјављено: 07.11.2016

Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине


Oбјављено: 26.11.2015

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2016. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 07.05.2015

Објављен радни документ - СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 2014-2020


Oбјављено: 28.11.2014

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015.годину на територији општине Ириг


Oбјављено: 28.11.2014

Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге у Општини Ириг


Oбјављено: 20.11.2014

Одлука о висини стопе пореза на имовину у Општини Ириг


Oбјављено: 20.11.2014

Oдлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији Општине Ириг


Oбјављено: 13.11.2014

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације


Oбјављено: 13.11.2014

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Ириг


Oбјављено: 13.11.2014

Јавни увид у нацрт плана генералне регулације насеља Врдник"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол