info
123

 

Буџет Општине Ириг


2017. година

29.08.2017. - ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ 08.06.2017. - ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ Децембар 2016. - ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ

2016. година

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016.ГОДИНУ

Децембар 2016. - ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

Новембар 2016. - ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2016. годину

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. до 30.06.2016.године

Буџетски приходи I-VI 2016. године

Програми будџета I-VI 2016. године

Рачун финансирања I-VI 2016. године

Образложење буџета 01.01. - 30.06.2016.године

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА И КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ,И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА 01.01.2016. до 30.06.2016. године

ИЗВЕШТАЈ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2016 ДО 30.06.2016. године


2015. година

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015.ГОДИНУ

ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКА О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2015. ГОДИНУУпутство за припрему Предлога ребаланса финансијских планова директних и индиректних корисника буџета општине Ириг за 2015. годину ( doc - 60KB )

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ЛИСТА УНИФОРМНИХ ИНДИКАТОРА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ – ПРЕДЛОГ УТВРЂЕН ОД СТРАНЕ СТАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ ГРАДОВА И ОПШТИНА (СКГО) ( docx - 154KB )


1. Преглед капиталних пројеката ( xls - 100KB )

3. Табела за текуће издатке ( xls - 136KB )

4. Табела за основна средства ( xls - 82KB )

5. Табела за додатна средства ( xls - 153KB )

6. Рекапитулација плана расхода ( xls - 40KB )

7. Обрасци за припрему ( xls - 160KB )

8. Планирање плата ( xls - 30KB )


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол