19.03.2020

Обавештење о АПР-у Службе за привреду и ЛЕРУ складу са Закључком Владе бр. 53-2561/2020 од 16.03.20202. године, у свим органима државне управе АП Војводине и једницама локалне самоуправе обустављен је рад са странкама путем непосредног контакта. За све потребне информације о остваривању својих права у вези са пословима Агенције за привредне регистре обратите се:

телефонским путем 022/400-621
инфо центар Агенције за привредне регистре 011/20-23-350 
сервис деск (техничка подршка ) 011/20-20-293
све захтеве слати писаном поштом на адресу : Агенција за привредне регистре, ул.Бранкова 25, 11000 Београд
Сви потребни обрасци као и жиро рачун и позив на број се налазе на линку:

https://www.apr.gov.rs/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8/%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%86%D0%B8.1087.html

 

Служба за привреду и локални економски развој