13.05.2020

ЈН 01-404-18/2020 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ ЈАЗАК-УЛИЦА ПИНКИЈЕВА, УЛИЦА ИЗМЕЂУ БРАЋЕ МУНЏИЋ И ЗМАЈ ЈОВИНЕ И УЛИЦА ИЗМЕЂУ ФРУШКОГОРСКЕ И ЗМАЈ ЈОВИНЕ


Рок за достављање понуда: 22.05. 2020.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 22.05.2020.год. у 13,00


ЈН 01-404-18/2020 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ УЛИЦА У НАСЕЉУ ЈАЗАК-УЛИЦА ПИНКИЈЕВА, УЛИЦА ИЗМЕЂУ БРАЋЕ МУНЏИЋ И ЗМАЈ ЈОВИНЕ И УЛИЦА ИЗМЕЂУ ФРУШКОГОРСКЕ И ЗМАЈ ЈОВИНЕ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ