04.06.2020

ЈН 01-404-22/2020 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА У КРУШЕДОЛ ПРЊАВОРУ


Рок за достављање понуда: 12.06. 2020.год. до 12,00
Датум отварања понуда: 12.06.2020.год. у 13,00


ЈН 01-404-22/2020 - ВРШЕЊЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ЗГРАДЕ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ-МЕСНА КАНЦЕЛАРИЈА У КРУШЕДОЛ ПРЊАВОРУ


Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору

преузми PDF документ