30.06.2017

ЈН 01-404-28/2017 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА“doc.jpg

ЈН 01-404-28/2017 - НАБАВКА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ „ПОМОЋ У КУЋИ СТАРИМ И ИНВАЛИДНИМ ЛИЦИМА“

Позив за подношење понуда

преузми PDF документ

Конкурсна документација

преузми PDF документ

Одлука о додели уговора

преузми PDF документ

Одлука о обустави поступка

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору - партија 1

преузми PDF документ

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

преузми PDF документ

Обавештење о обустави поступка - партија 3

преузми PDF документ