05.04.2017

ОДЛУКA О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГОДЛУКA О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ

преузми PDF документ