06.06.2017

Јавни позив за пружање помоћи путем доделе грађевинског материјала за започету изградњу стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Општине Иригdoc.jpg

Јавни позив за пружање помоћи путем доделе грађевинског материјала за започету изградњу стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Општине Ириг

преузми PDF документ