Општинско веће


 

Чланови Општинског већа:


Област комуналне делатности и заштите животне средине
ЈОВАН ЈОЦИЋ, из Јаска, рођ. 01.07.1984. год. По занимању је електротехничар аутоматике. Средњу електротехничку школу завршио је у Руми. Има шест година радног искуства у предузећима ЕКО-МЕТАЛ у Врднику, у Дому здравља Ириг и ДОО ''Митас'' Рума, где  ради на радном месту вође линије. Био је у периоду од 2012. до 2014. године члан Општинског већа општине Ириг. Председник је савета Месне заједнице Јазак од јуна 2015. године. Ожењен је и отац је две ћерке.

Област саобраћаја и инфраструктуре
НИКОЛА  НЕШКОВИЋ
, рођ. 10.11.1977. године у Новом Саду. Основну школу је завршио у Врднику, а средњу школу-трговачки техничар у Новом Саду. Радио је у фирми ''Рума-гума-Галакси'' 10 година. Шест година је власник успешне приватне фирме, ТР ''Аца'' у Врднику.  Од јануара 2015. године је члан Општинског већа општине Ириг. Живи са породицом у Врднику, отац је троје деце.

Област образовања, културе и информисања
АВАКУМ КВАС
, из Ирига, рођен је 1967. године у Иванграду (данас Беране, Црна Гора). Одрастао је у Лазаревцу. Завршио је Филолошки факултет у Београду 1996. године, Група за српски језик и књижевност са општом књижевношћу. Живео је у Будимпешти (1999-2002) и Новом Саду (2002-2006). Од 2006. године живи у Иригу. Радио је као професор српског језика и књижевности и као новинар. Бави се сликарством. Излагао је самостално на жирираним изложбама у Лазаревцу (2008) и Панчеву (2009). Такође је излагао на групним изложбама у Новом Саду и Руми. Пише поезију и кратке прозне и драмске форме. Ожењен је и има четири ћерке.

Област економије и социјалне заштите
САЊА ТАДИН
, рођена је 04.05.1987. године у Новом Саду. Основну школу завршила је у Иригу,  где и сада живи. Средњу школу завршила у Новом Саду у Саобраћајној школи „Пинки“. Високо образовање стекла на „Алфа“ Универзитету у Београду, смер трговина и банкарство смер рачуноводство и ревизија. Поседује сертификат из курса ревизије. Запослена је у Агенцији  за вођење књига „Пинк.рс“ Ириг од 2013. године. Пре тога је обављала следеће послове: рачуновођа од 2008.-2009. године, оснивач Агенције за вођење књига „Пинк+“ Ириг од 2010.-2012. године, приправник у ССШ „Борислав Михајловић – Михиз“ Ириг од 2012-2013. године, положила државни стручни испит 2013. године.

Област пољопривреде
ГОРАН ВУКОВИЋ
из Шатринаца, рођен је 28.09.1973.године у Шатринцима. Завршио је средњу стручну школу „Стеван Петровић Бриле“ у Руми, смер техничар биљне производње. Био је 12 година председник савета Месне заједнице Шатринци. Рекордер је у производњи млека, данас се бави ратарском производњом. Ожењен је и има троје деце.

Област туризма и предузетништва
ВАЊА КУКУРУЗОВИЋ
из Ирига, рођена 3. фебруара 1992. у Руми. Завршила је  ОШ "Доситеј Обрадовић" у Иригу, Гимназију "Јован Јовановић Змај" у Новом  Саду и тренутно је апсолвент на Факултету техничких наука, смер Инжењерски менаџмент. Живи у Иригу, активна је на пољу културних и друштвених дешавања.

Област спорта и омладине
СТАНИМИР РАДУЛОВИЋ,
из Крушедол Села, рођ. 1958. год. у Брадићу, општина Лозница. Основну школу је завршио у Марадику , а  средњу саобраћајну школу у Земуну. У предузећу „Агровојводина – Технохемија“ у Новом Саду радио је  26 година, а 2008. године оснива ТР „Агро Гера “, Крушедол Село. У периду од 2007. до 2011. године обављао је функцију председника МЗ Крушедол Село. У јуну месецу 2012. године изабран је за члана Општинског већа општине Ириг и на тој функцији остао до краја 2013. године, да би затим поново у јануару 2015. године био изабран за члана Општинског већа општине Ириг, на којој функцији је остао до данас.
Дугогодишњи је спортски радник и актуелни  председник фудбалског клуба у ФК Крушедол из Крушедол Села на чијем челу се налази од 2000. године. Поседује звање „оперативни тренер фудбала“ и потпредседник је Општинског Фудбалског Савеза Ириг и члан УО Спортског Савеза општине Ириг. Ожењен је, има двоје деце и двоје унучади.


Председник Општине Ириг, Стеван Казимировић, председник је Општинског већа Ириг.

Заменик председника Општине, Миодраг Бебић, члан је Општинског већа Ириг по функцији.