info
123

 

Месне заједнице и месне канцеларије


Ириг

Телефон месне заједнице: 022/461 319


Бања Врдник

Телефон месне канцеларије: 022/465 103
Телефон месне заједнице: 022/465 255


Бања Врдник

Телефон месне канцеларије: 022/465 103


Јазак и Мала Ремета

Телефон месне канцеларије: 022/468 456


Крушедол Прњавор и Гргетег

Телефон месне канцеларије: 022/460 100


Крушедол Село и Велика Ремета

Телефон месне канцеларије: 022/460 013


Нерадин

Телефон месне канцеларије: 022/2 464 146


Ривица

Телефон месне канцеларије: 022/461 215


Шатринци и Добродол

Телефон месне канцеларије: 022/2 467 616


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол