info
123

 

Оливера Филиповић Протић

Начелница Општинске управе


 

Рођена 12.08.1963.године у Руми. Основну школу завршила у Иригу, где и данас живи. Удата, мајка два сина.

Средњу школу завршила у Руми у ЦДД ''Стеван Пузић''. Високо образовање стекла на Правном факултету у Новом Саду, а правосудни испит сам положила у Београду.

Запослена је у Општинској управи Ириг од 1992. године, у којој је обављала следеће послове: секретар скупштине 1992.-2001. године, самостални стручни сарадник на пословима рефераде за стамбену и комуналну област, путну привреду и грађевинско земљиште  у току 2001. године, послове Шефа Службе за скупштинске послове и послове општинског већа 2002.-2004., послове начелника Општинске управе општине Ириг од 2004.- 2013. године, послове Шефа Службе за заштиту животне средине и урбанизам од октобра 2013. до 24.12.2014. и послове пореског инспектора у Служби за финансије утврђивање и наплату јавних прихода до 05.10.2015.године, када је Општинско веће поставило за начелника Општинске управе на мандатни период од пет година.

У досадашњем раду учествовала је у креирању и реализацији бројних  пројеката, а појединим и координирала. За рад Општинске управе значанји су успешна реализација пројекта изградња Општинског услужног центра, увођење Инфо-киоска у Општинској управи, израда стратешких докумената, отварање канцеларије за ЛЕР. У току 2007/08.године радила је као општински координатор у оквиру Програма прекограничне сарадње (Србија – Мађарска) Локална агенда 21 – Прекограничном сарадњом до одрживе заједнице, на пројекту израде Стратегије локалног одрживог развоја општине Ириг 2008-2018. Пројекат је реализован  сарадњи са Сталном конференцијом градова и општина, финансирала ЕУ и проведен је од стране Европске агенције за реконструкцију (ЕАР). Успешном реализацијом овог пројекта и усвајањем документа на седници СО Ириг, општина Ириг се тада уврстила у ред малобројних општина које су имале усвојену локалну стратегију одрживог развоја. У току рада стручно се усавршавала, завршила је обуке за корпоративно планирање општинских услуга, локални економски развој, управљање пројектима, основи међународне сарадње (МЕСА).

Учествује у раду Мреже начелника управа и градова и градских управа основаној  при Сталној конференцији градова и општина.

 


"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол