info
123

 

Општинско већеЧланови Општинског већа:

Област комуналне делатности и заштите животне средине
ЈОВАН ЈОЦИЋ, из Јаска, рођ. 01.07.1984. год. По занимању је електротехничар аутоматике. Средњу електротехничку школу завршио је у Руми. Има шест година радног искуства у предузећима ЕКО-МЕТАЛ у Врднику, у Дому здравља Ириг и ДОО ''Митас'' Рума, где  ради на радном месту вође линије. Био је у периоду од 2012. до 2014. године члан Општинског већа општине Ириг. Председник је савета Месне заједнице Јазак од јуна 2015. године. Ожењен је и отац је две ћерке.

Област саобраћаја и инфраструктуре
НИКОЛА  НЕШКОВИЋ
, рођ. 10.11.1977. године у Новом Саду. Основну школу је завршио у Врднику, а средњу школу-трговачки техничар у Новом Саду. Радио је у фирми ''Рума-гума-Галакси'' 10 година. Шест година је власник успешне приватне фирме, ТР ''Аца'' у Врднику.  Од јануара 2015. године је члан Општинског већа општине Ириг. Живи са породицом у Врднику, отац је троје деце.

Област образовања, културе и информисања
АВАКУМ КВАС
, из Ирига, рођен је 1967. године у Иванграду (данас Беране, Црна Гора). Одрастао је у Лазаревцу. Завршио је Филолошки факултет у Београду 1996. године, Група за српски језик и књижевност са општом књижевношћу. Живео је у Будимпешти (1999-2002) и Новом Саду (2002-2006). Од 2006. године живи у Иригу. Радио је као професор српског језика и књижевности и као новинар. Бави се сликарством. Излагао је самостално на жирираним изложбама у Лазаревцу (2008) и Панчеву (2009). Такође је излагао на групним изложбама у Новом Саду и Руми. Пише поезију и кратке прозне и драмске форме. Ожењен је и има четири ћерке.

Област економије и социјалне заштите
САЊА ТАДИН
, рођена је 04.05.1987. године у Новом Саду. Основну школу завршила је у Иригу,  где и сада живи. Средњу школу завршила у Новом Саду у Саобраћајној школи „Пинки“. Високо образовање стекла на „Алфа“ Универзитету у Београду, смер трговина и банкарство смер рачуноводство и ревизија. Поседује сертификат из курса ревизије. Запослена је у Агенцији  за вођење књига „Пинк.рс“ Ириг од 2013. године. Пре тога је обављала следеће послове: рачуновођа од 2008.-2009. године, оснивач Агенције за вођење књига „Пинк+“ Ириг од 2010.-2012. године, приправник у ССШ „Борислав Михајловић – Михиз“ Ириг од 2012-2013. године, положила државни стручни испит 2013. године.

Област пољопривреде
ГОРАН ВУКОВИЋ
из Шатринаца, рођен је 28.09.1973.године у Шатринцима. Завршио је средњу стручну школу „Стеван Петровић Бриле“ у Руми, смер техничар биљне производње. Био је 12 година председник савета Месне заједнице Шатринци. Рекордер је у производњи млека, данас се бави ратарском производњом. Ожењен је и има троје деце.

Област туризма и предузетништва
ВЛАДИМИР ВУКАНАЦ
из Врдника, рођен је 29. 04. 1980. године. Завршио је гимназију „Јован Јовановић Змај“ у Новом Саду. Дипломирао је на Факултету техничких наука Универзитета у Новом Саду у мају 2013. године и стекао звање Мастер инжењер менаџмента. Радио је од августа 2004. године до марта 2006. године као асистент у настави на Факултету техничких наука у Новом Саду. Тренутно ради као инжењер развоја софтвера у својој приватној фирми  „Bianco Lupo“ у Врднику. Ожењен је и има двоје деце.

Област спорта и омладине
СТАНИМИР РАДУЛОВИЋ,
из Крушедол Села, рођ. 1958. год. у Брадићу, општина Лозница. Основну школу је завршио у Марадику , а  средњу саобраћајну школу у Земуну. У предузећу „Агровојводина – Технохемија“ у Новом Саду радио је  26 година, а 2008. године оснива ТР „Агро Гера “, Крушедол Село. У периду од 2007. до 2011. године обављао је функцију председника МЗ Крушедол Село. У јуну месецу 2012. године изабран је за члана Општинског већа општине Ириг и на тој функцији остао до краја 2013. године, да би затим поново у јануару 2015. године био изабран за члана Општинског већа општине Ириг, на којој функцији је остао до данас.
Дугогодишњи је спортски радник и актуелни  председник фудбалског клуба у ФК Крушедол из Крушедол Села на чијем челу се налази од 2000. године. Поседује звање „оперативни тренер фудбала“ и потпредседник је Општинског Фудбалског Савеза Ириг и члан УО Спортског Савеза општине Ириг. Ожењен је, има двоје деце и двоје унучади.


Председник Општине Ириг, Стеван Казимировић, председник је Општинског већа Ириг.

Заменик председника Општине, Миодраг Бебић, члан је Општинског већа Ириг по функцији."Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол