info
123

 

Обавештења


Oбјављено: 19.06.2017

Одлука о додели средстава из буџета Општине Ириг намењених за редовне активности и програме удружења у области друштвеног и хуманитарног рада за 2017. годину


Oбјављено: 12.06.2017

Заштита животне средине прикупљањем амбалажног отпада од пестицида


Oбјављено: 09.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање ...


Oбјављено: 09.06.2017

ПОЗИВ - Рефинансирање дугорочних кредита


Oбјављено: 09.06.2017

О Д Л У К А О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ Мај 2017.


Oбјављено: 07.06.2017

Пријаве за регистрацију стамбене заједнице и други обрасци


Oбјављено: 07.06.2017

Одлука о додели средстава из буџета Општине Ириг за годишње програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Ириг за 2017. годину


Oбјављено: 06.06.2017

Јавни позив за пружање помоћи путем доделе грађевинског материјала за започету изградњу стамбених објеката у власништву избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији Општине Ириг


Oбјављено: 06.06.2017

Одлука о додели средстава из буџета Општине Ириг за редовне активности и програме удружења у области предузетништва са територије Општине Ириг


Oбјављено: 06.06.2017

СУСРЕТ СЕЛА СРБИЈЕ ЗА РЕГИОНЕ СРЕМА И МАЧВЕ РИВИЦA , ПЕТАК 09.ЈУН 2017.ГОДИНЕ


Огласи


Oбјављено: 26.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз доделу пакета помоћи у грађевинском материјалу на територији општине Ириг


Oбјављено: 21.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ за вршење услуге скидања усева и JАВНИ ПОЗИВ јавним и другим складиштима за пољопривредне производе


Oбјављено: 21.06.2017

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана регулације на катастарској парцели број 583 з к.о. Ириг


Oбјављено: 19.06.2017

О Г Л А С РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


Oбјављено: 16.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈА КОРИСТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, ОДНОСНО ГРАШЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА


Oбјављено: 27.03.2017

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ


Oбјављено: 11.01.2017

ОГЛАС за отуђење покретних ствари - возила у својини општине Ириг, путем јавног надметања


Oбјављено: 20.12.2016

О Д Л У К A - О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСKИХ ПАРЦЕЛА У КРУШЕДОЛ СЕЛУ


Oбјављено: 30.11.2016

ОГЛАС за отуђење покретних ствари - возила у својини општине Ириг , путем јавног надметања


Oбјављено: 30.11.2016

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


Конкурси


Oбјављено: 20.04.2017

KOHKYPC 3A ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ПРОГРАМЕ И АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 10.04.2017

Конкурс за пријаву годишњих програма, посебних програма и пројеката у области спорта који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Ириг за 2017. годину


Oбјављено: 05.04.2017

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ У 2017. ГОДИНИ


Oбјављено: 20.03.2017

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017.ГОДИНУ


Oбјављено: 02.03.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ ПИСАЊЕМ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПРОЈЕКАТА И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ИРИГ У 2017.ГОДИНИ


Oбјављено: 20.01.2017

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ, ПОСЛОВНИХ И АГРОИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА


Oбјављено: 20.01.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА НА ИМЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА


Oбјављено: 18.01.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Ириг у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години


Oбјављено: 04.01.2017

К О Н К У Р С за доделу награде „ЛУЧА“ организацијама и појединцима за допринос у развоју културе и културног стваралаштва на подручју општине Ириг за 2016. годину


Oбјављено: 08.11.2016

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА..."Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол