info
123

 

Обавештења


Oбјављено: 24.05.2017

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОДБОР МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА ИЗАЗОВА 2017. ГОДИНЕ


Oбјављено: 23.05.2017

ВАКЦИНАЦИЈУ ПРОТИВ ТЕТАНУСА


Oбјављено: 22.05.2017

СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ ПОЗИВА СВЕ ПРИВРЕДНИКЕ...


Oбјављено: 18.05.2017

СРПСКА ЧИТАОНИЦА У ИРИГУ - 20.05.2017. НОЋ МУЗЕЈА


Oбјављено: 16.05.2017

Ко хоће у Пољску?


Огласи


Oбјављено: 27.03.2017

ОГЛАС О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ


Oбјављено: 11.01.2017

ОГЛАС за отуђење покретних ствари - возила у својини општине Ириг, путем јавног надметања


Oбјављено: 20.12.2016

О Д Л У К A - О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСKИХ ПАРЦЕЛА У КРУШЕДОЛ СЕЛУ


Oбјављено: 30.11.2016

ОГЛАС за отуђење покретних ствари - возила у својини општине Ириг , путем јавног надметања


Oбјављено: 30.11.2016

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


Конкурси


Oбјављено: 20.04.2017

KOHKYPC 3A ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ПРОГРАМЕ И АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 10.04.2017

Конкурс за пријаву годишњих програма, посебних програма и пројеката у области спорта који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Ириг за 2017. годину


Oбјављено: 05.04.2017

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ У 2017. ГОДИНИ


Oбјављено: 20.03.2017

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017.ГОДИНУ


Oбјављено: 02.03.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ ПИСАЊЕМ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПРОЈЕКАТА И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ИРИГ У 2017.ГОДИНИ"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол