info
123

 

Обавештења


Oбјављено: 22.03.2017

ПРАВИЛНИК О начину коришћења службених возила


Oбјављено: 20.03.2017

Рани јавни увид


Oбјављено: 17.03.2017

БЕСПОВРАТНА ПОМОЋ У ГРАЂЕВИНСКОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИЦА У ОПШТИНИ ИРИГ


Oбјављено: 17.03.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕЖИМА САОБРАЋАЈА


Oбјављено: 15.03.2017

РЕШЕЊЕ о расподели средстава за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Ириг за 2017. годину


Огласи


Oбјављено: 11.01.2017

ОГЛАС за отуђење покретних ствари - возила у својини општине Ириг, путем јавног надметања


Oбјављено: 20.12.2016

О Д Л У К A - О РАСПИСИВАЊУ ОГЛАСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСKИХ ПАРЦЕЛА У КРУШЕДОЛ СЕЛУ


Oбјављено: 30.11.2016

ОГЛАС за отуђење покретних ствари - возила у својини општине Ириг , путем јавног надметања


Oбјављено: 30.11.2016

ОГЛАС РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


Oбјављено: 21.11.2016

ОГЛАС - За прикупљање писаних понуда за отуђење грађевинских парцела из јавне својине Општине Ириг


Конкурси


Oбјављено: 20.03.2017

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017.ГОДИНУ


Oбјављено: 02.03.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ ПИСАЊЕМ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПРОЈЕКАТА И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ИРИГ У 2017.ГОДИНИ


Oбјављено: 20.01.2017

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ, ПОСЛОВНИХ И АГРОИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА


Oбјављено: 20.01.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА НА ИМЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА


Oбјављено: 18.01.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Ириг у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол