info
123

 

Обавештења


Oбјављено: 23.08.2017

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - РЕГИСТРАЦИЈА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА


Oбјављено: 22.08.2017

Записници ОИК са избора чланова Савета МЗ Јазак,Крушедол Село и Мала Ремета


Oбјављено: 21.08.2017

Обавештење за ученике који похађају средњу школу у школској 2017/2018. години


Oбјављено: 21.08.2017

Изложба олдтајмера код хотела Термал у Врднику у суботу 26.08.2017. од 11-15 часова


Oбјављено: 17.08.2017

Вече етно музике - 20.08.2017. - Плато етно села "ВРДНИЧКА КУЛА"


Oбјављено: 14.08.2017

STREET BASKET + ТУРНИР 3x3


Oбјављено: 03.08.2017

Унапређење социјалне инклузије деце и одраслих са инвалидитетом кроз увођење нових социјалних услуга у општини Ири


Oбјављено: 02.08.2017

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту ЈН Извођење радова на санацији зграде ОШ Доситеј Обрадовић из Ирига бр.01-404-15/2017


Oбјављено: 27.07.2017

ОБАВЕШТЕЊЕ - МЕТАЛ ЦИНКАРА Д.О.О ИНЂИЈА ТРАЖИ КВАЛИФИКОВАНЕ И НК РАДНИКЕ


Oбјављено: 26.07.2017

О Г Л А С ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА ЗА ДОДЕЛУ ПАКЕТА ПОМОЋИ У ХРАНИ ЗА НАЈУГРОЖЕНИЈА ДОМАЋИНСТВА ИЗБЕГЛИЦА И ИРЛ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


Огласи


Oбјављено: 26.07.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ за достављање писаних понуда за набавку - куповину спортских реквизита за потребе спортске школице и школе "ХОП" спортског савеза Општине Ириг


Oбјављено: 13.07.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ПОШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 30.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2018. ГОДИНУ


Oбјављено: 30.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2017. ГОДИНИ


Oбјављено: 30.06.2017

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2017. ГОДИНИ


Oбјављено: 26.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица кроз доделу пакета помоћи у грађевинском материјалу на територији општине Ириг


Oбјављено: 21.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ за вршење услуге скидања усева и JАВНИ ПОЗИВ јавним и другим складиштима за пољопривредне производе


Oбјављено: 21.06.2017

ЈАВНИ УВИД у Нацрт Плана регулације на катастарској парцели број 583 з к.о. Ириг


Oбјављено: 19.06.2017

О Г Л А С РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ У ПОСТУПКУ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА


Oбјављено: 16.06.2017

ЈАВНИ ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ И ПРАВНИМ ЛИЦИМА КОЈА КОРИСТЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ, ОДНОСНО ГРАШЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ БЕЗ ПРАВНОГ ОСНОВА


Конкурси


Oбјављено: 10.07.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА БРАЧНИМ ПАРОВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА КУПОВИНУ СЕОСКИХ КУЋА СА ОКУЋНИЦОМ


Oбјављено: 20.04.2017

KOHKYPC 3A ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017. ГОДИНУ ЗА ПРОГРАМЕ И АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ПРЕДУЗЕТНИШТВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


Oбјављено: 10.04.2017

Конкурс за пријаву годишњих програма, посебних програма и пројеката у области спорта који се финансирају и суфинансирају из буџета Општине Ириг за 2017. годину


Oбјављено: 05.04.2017

К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ НАМЕЊЕНИХ ЗА РЕДОВНЕ АКТИВНОСТИ И ПРОГРАМЕ УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ ДРУШТВЕНОГ И ХУМАНИТАРНОГ РАДА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ У 2017. ГОДИНИ


Oбјављено: 20.03.2017

КОНКУРС ЗА ПРИЈАВУ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА 2017.ГОДИНУ


Oбјављено: 02.03.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА РАДИ ФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА КОЈА СЕ БАВЕ ПИСАЊЕМ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈОМ ПРОЈЕКАТА И СТРАТЕШКИХ ДОКУМЕНАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ИРИГ У 2017.ГОДИНИ


Oбјављено: 20.01.2017

КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ, ПОСЛОВНИХ И АГРОИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА


Oбјављено: 20.01.2017

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТА НА ИМЕ ПРЕДФИНАНСИРАЊА АКТИВНОСТИ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКАТА СУФИНАНСИРАНИХ ОД СТРАНЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ И БИЛАТЕРАЛНИХ ДОНАТОРА


Oбјављено: 18.01.2017

ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката средствима из буџета општине Ириг у циљу остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2017. години


Oбјављено: 04.01.2017

К О Н К У Р С за доделу награде „ЛУЧА“ организацијама и појединцима за допринос у развоју културе и културног стваралаштва на подручју општине Ириг за 2016. годину"Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

"Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

Vremenska prognoza
МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол