info
123

 

Скупштина Општине Ириг


Јелена Илић - Секретар СО Ириг

Тел. 022 /400-627

Маил: jelena.ilic@irig.rs


Одборници Скупштине општине Ириг:

Владислав Илкић - Председник СО Ириг

Владислав Илкић је рођен 23.03.1971. године у Руми. Основну школу завршио је у Врднику, а средњу саобраћајну у Новом Саду. Од 2004. до 2008. године обављао јс функцију председника Скупштине општине Ириг. У јулу 2008. године изабран је за заменика председника општине Ириг и на тој функцији се налазио до октобра 2009. године, када је изабран за председника Скупштине општине Ириг. На тој функцији се налазио до децембра 2013. године. Отац је два сина.

Томислав Станојчев - Заменик Председника СО Ириг

  • Марко Граора - Врдник
  • Тања Јовановић - Нерадин
  • Томислав Станојчев - Ириг
  • Данијела Варга-Вулин - Ириг
  • Зоран Митић - Ириг
  • Анамарија Аврамовић - Врдник
  • Јованка Јанковић - Ириг
  • Тодор Перић – Ириг
  • Живан Радојчић - Јазак
  • Бранислав Бабић - Ириг
  • Сања Богојевић - Ириг
  • Ђорђе Каленатић - Ириг
  • Зоран Кнежевић - Ириг
  • Стеван Ивковић - Врдник
  • Јела Коледин - Ириг
  • Зоран Ковачевић - Ириг
  • Владислав Илкић – Врдник
  • Милан Марковић - Нерадин

   

  Пословник СО Ириг - PDF

  Одлуке Скупштине Општине Ириг


  Oбјављено: 01.09.2017

  Одлуке Скупштина општине Ириг, са седнице одржане дана 25.08.2017. године


  Oбјављено: 05.04.2017

  О Д Л У К A О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ ИРИГ


  Oбјављено: 05.04.2017

  ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ИРИГ


  Oбјављено: 05.04.2017

  О Д Л У К A О ИЗМЕНМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ЗАКУПНИНЕ ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ИРИГ


  Oбјављено: 05.04.2017

  ОДЛУКA О ПОВЕРАВАЊУ УПРАВЉАЊА ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ „КОМУНАЛАЦ“ ИРИГ


  Oбјављено: 05.04.2017

  ОДЛУКA О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИРИГ


  Oбјављено: 05.04.2017

  О Д Л У К A О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ''БУДАКОВАЦ'' У КО ИРИГ


  Oбјављено: 05.04.2017

  О Д Л У К A о изради измена и допуна Просторног плана Општине Ириг


  Oбјављено: 05.04.2017

  ОДЛУКA О СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА ИМОВИНЕ ОПШТИНЕ ИРИГ


  Oбјављено: 05.04.2017

  ОДЛУКA О СУОСНИВАЊУ JАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРОСТОРНО И УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ „ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД  "Још далеке 1757. године велики српски просветитељ Доситеј Обрадовић рекао је да је Ириг прави рај на земљи. Јован Јовановић Змај је на овом месту написао своју прву песму. Чарима Ирига није одолео ни Милош Црњански, а Борислав Михајловић-Михиз га је овековечио у својим стиховима и прози."

  "Данас, Ириг је познат као престоница винског Срема. Манифестација под називом "Пударски дани" која се сваког септембра одржава у Иригу је најзначајнији туристички догађај. Сваке године окупи се велики број посетилаца који ће уз пригодан културно-забавни програм уживати у доброј капљици."

  Vremenska prognoza
  МЕСТА У ОПШТИНИ ИРИГ
  Ириг Врдник Јазак Нерадин Ривица Мала Ремета Крушедол Прњавор Крушедол Село Велика Ремета Шатринци Добродол